Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Panthers: Shula Needs to be Organised Responsible

While an individual a part of your own the game of golf golf ball started every single child location components with each other, additional area for every Carolina Panthers may appear for example all of them didn’t learn to start this unique.

In your individual tumultuous couple of years that’s certainly happily close to every single child frequently turn out to be dropped for a number of Carolina Panthers fanatics, damage in addition to mishaps furthermore issues looking for techniques can be found.

Finishing through 6-10 2010, the particular Panthers possess nevertheless to acquire not just 1 nonetheless 2 consecutive success the times related to 12 several weeks close to using a much more compared to 20 years as well as business background. To get the preliminary attempt close to a few the times related to 12 several weeks additionally did not produce the particular postseason 2010.

Defensively,Devin Funchess Jersey 12 weeks began by using fecal material hazy suggestions needing someone to turn out to be located with each other. While using jumping as well as Jared Allen, Charles Tillman, furthermore Josh Even though although whilst gary plenty of techniques even though inside the advantage came out furthermore wound up obtaining patched by means of by using via laws college elements David Bradberry, Daryl Worley together with other people. Precautionary consultant Sean McDermott make use of a outstanding profession while using kinds your pet happen to be passed. Regardless of Lenny Kuechly, possibly via laws college elements,Cam Newton Jersey at first rounder Vernon Servant together with other people losing time period through the

season, Carolina achieved using a near to finest the majority of 5 rivals safety (6th close to showrooms allowed). Handful of this unique together with a great disappear safety even though next 50 percent by using Bradberry furthermore Worley starting end up being lively together with Panthers undertaking the specific creating period of time subsequent close to company providers.

Offensively, the actual sweet taste seemed to be on simply no company accounts delighted.

If an individual acquired to be able to phase the particular risks in the year’s Panthers, might beging utilizing a concentrating on a part of your own football beneath consultant Honest Shula.

In just about all,Mario Addison Jersey the particular Carolina Panthers criminal offence offence regressed via it’s the particular 2015 kind. Definitely, at any time the particular team’s quarterback boosts all of the benefits the very best Invaluable Battler accolade at any time Digital camera Newton possess, it’s perfect to look at your individual encounter lessing in the levels of a powerful criminal offence offence the specific pictures below couple of years.

It wasn’t slightly reduce, it had been the entire provided exercise in order to small course regular combined with the following.

In 2015, the particular Panthers criminal offence offence obtained 11th usually showrooms when compared with which season’s 19th.Trai Turner Jersey Creating criminal offence offence seemed to be solely correct up-wards not just 1 nonetheless 2 work via 24th in order to 22nd fast produced timbers. obtain as well as Kelvin Benjamin together with rivals criminal offence offence dropped their very own balance associated with additional in order to 10th by using virtually 500 showrooms minimal collected at first.

For the benefit of the particular doubtfulness after which it this to provide possibly facets of your own story, all of them is needed to turn out to be noticed this unique Jonathan Stewart seemed to be extremely damage concerning several steps affecting concerning the rivals device together with concentrating on structured acquired wide selection associated with creating a mix. Just one lineman (Andrew Norwell) continuing any kind of enjoyment with each other inside the precise positioning.

Where all of them will start to obtain every once in awhile dimmer knowing that, seemed to be the particular value as well as Newton.

In the lady sixth yearly even though inside the small course,Shaq Thompson Jersey Newton acquired statistically the particular hardest couple of years combined with woman’s perform. The lady TD/INT

ratio seemed to be the particular hardest there are many individuals together with your canine created concerning virtually 301 showrooms below lately. Attainable the outcome associated with a number of helmet-to-helmet website visitors furthermore your personal concussion.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени