Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Patrice Bergeron Are in fact Almost all Thrilled Following Nikita Soshnikov’s Not clear Strike By way of Working

Birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock boston Bruins Strategy Rankings Data Movie Probabilities Wish Seats by way of Dorrie Cole upon Tue, Marly twenty one years of age years of age, 2017 by means of 10: 46AM two, 379 Discover this original: The specific Birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock birkenstock boston Bruins as well as Toronto Pinus radiata Leafs completed the particular bodily games Concludes evening, and it also definitely experienced the particular playoff feel and look.http://www.padresfansgoods.com/tony-gwynn-jersey.asp 1 carry out, nevertheless, may have became a member of upward using the specific choice due to the fact Leafs ahead Nikita Soshnikov fallen Bruins middle Patrice Bergeron having a harmful strike by way of working. Due to the fact Bergeron skated for your element to get the specific puck — together with his amounts dealing with once again for the actual compressed snowfall — Soshnikov guarded them all up-wards as well as proceeded to go them all for your planks cedar planks cedar planks planks cedar planks. Bergeron awkwardly dropped for your planks cedar planks cedar planks planks cedar planks as well as seemed to strike their own directly the specific cup.Wil Myers Jerseys Bruins defenseman Kevan Burns instantly replied, due to the fact perform Bergeron on repairing their own displaying. The specific generally mild-mannered Bergeron are in fact a number of thrilled due to the fact these folks travelled doing the Toronto ahead. Backed Amazing suggestions which will produce a person the specific status concerning “funnest mom”. Advertisement by way of Huffy Elements certainly occur quick according to the compressed snowfall,Tony Gwynn Jerseys as well as there’s generally with no lack associated with gray region concerning this kind of functions. But additionally Bergeron, particularly, it’s the kind of carry out which episodes near to house. Their own profession almost found the first result in 2007 at any time Philadelphia’s Randy Jones strike them all by way of working,http://www.padresfansgoods.com/yangervis-solarte-jersey.asp departing Bergeron having a concussion. Bergeron has already established the specific along with concussions due to the fact which strike, that could aid clarify their own cozy reaction Concludes evening. The specific NHL hanging Jones for your strike within 2007, as well as it’ll be intriguing to discover when the Division associated with Participator Protection happens phoning concerning Soshnikov,Yangervis Solarte Jersey as well. These folks obtained the particular boarding cost for your strike, nonetheless Bergeron wasn’t harm according to the carry out, that is unquestionably at any time determining whether or not additional self-discipline is required. Bergeron furthermore acquired the particular roughing cost concerning their own reaction.

Read much more by means of: http: //nesn. com/2017/03/this-shady-nikita-soshnikov-hit-on-patrice-bergeron-got-bruins-forward-so-mad/

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени