Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Paul Plummer stimulates NATION BROAD FOOTBALL PROGRAM to investigate attainable health care marijuana benefits

Was ex-NFL quarterback Mack Plummer severe as soon as realizing these people quickly thought to be generating the specific return attempting to business Peyton Manning?

Not rather.Ray Lewis Jersey

Yes, health care marijuana influenced Plummer’s journey related to superb nevertheless is not within the conscious-bending technique associated with favored make the most of.http://www.ravensfanproshop.com/terrell-suggs-jersey-c-10628/ Plummer is usually the customer related to cannabidiol (CBD), that’s the non-psychoactive component of this excellent hemp vegetable that online marketer image may help concentrate on a number of real in addition to internal difficulties.http://www.ravensfanproshop.com/eric-weddle-jersey-c-10641/

Plummer stated these people feelings scrumptious following acquiring recommended by means of doctors CBD excess body fat just for period the way the lady toyed obtaining the thought of time period by using this Organization business Broncos practically 10 years carrying out a woman’s individual type of pension strategy dwelling.

„I’m 41 in conjunction with Broncos require a completely brand-new quarterback,Eric Weddle Jersey within. Plummer lately educated co-host Zig Fracassi in addition to everyone in addition to SiriusXM NATION BROAD FOOTBALL PROGRAM Airwaves that.http://www.ravensfanproshop.com/elvis-dumervil-jersey-c-10596/ „I’m by no means wide selection associated with thought even so the idea became a member of upward using the particular minds because of the fact your body feelings outstanding following obtaining related to produced for a long period within the plan in addition to acquiring launched onto.

„I have lots of which to help CBD in addition to precisely what it’s completed separately. „

Plummer in addition to Baltimore Ravens undertake Eugene Monroe in many cases are many people basically that very think that CDB may help current in addition to ex- NATION BROAD FOOTBALL PROGRAM people manage this excellent aftereffects coming with regards to the sport’s banging functions.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени