Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Pediatricians: Absolutely no juice prior to grow older 1

MONDAY, Might twenty two, 2017 – A number of brand new suggestions in the United states Academy associated with Pediatrics might just deliver small children in to tantrums.

One suggestion is actually which juice end up being restricted with regard to small children as well as older kids, as well as infants should not possess any kind of whatsoever prior to their own very first birthday celebration.

Another suggestion is actually which mother and father ought to forgo the actual much loved sippy mug for his or her kids completely.

The guidance may be the very first revise towards the AAP’s position upon juice within sixteen many years.

The main alter is actually which juice is actually frustrated for that very first 12 months associated with existence – and not simply the very first 6 months, because formerly suggested.

„There’s simply absolutely no requirement for juice within childhood, inch stated Doctor. Steven Abrams, among the writers from the statement.

„There’s absolutely no proof there is any kind of wellness advantage, inch he or she additional. Abrams is actually seat associated with pediatrics from Dell Healthcare College in the College associated with Tx from Austin texas.Marcus Cannon Jerseys

If something, he or she stated, providing infants liquid can keep all of them through obtaining sufficient breasts whole milk or even method – and also the required proteins, body fat along with other nutrition these people include. In addition, the actual AAP states, as soon as infants begin consuming food, they ought to possess entire fresh fruit that’s mashed or even pureed, instead of liquid.

Babies don’t need extra fluids (other compared to breasts whole milk or even formula) after they begin food, Abrams stated.

As with regard to old children, the actual AAP indicates limitations upon liquid: four oz . each day for the most part with regard to small children age range 1 in order to 3; a maximum of 6 oz . with regard to 4- in order to 6-year-olds; as well as a maximum of 8 oz . each day with regard to old children as well as teenagers.Patrick Chung Jerseys

What’s therefore poor regarding juice? Abrams stated the thing is to not „get dogmatic about this, inch as well as children might have a few liquid included in a healthy diet plan.

But with regard to a lot of children, the actual AAP states, liquid gets an upgraded with regard to entire vegetables and fruit – and also the dietary fiber, nutritional vitamins along with other nutrition they offer.

Plus, numerous drinks aren’t juice whatsoever – however fresh fruit „drinks“ which are essentially drinking water as well as sugars.

Kids must have just 100-percent juice, without any additional sugars, Abrams stated. However there must be limitations actually upon individuals fruit juices as well as their own organic sugar.

The main point here, Abrams stated, is actually which „water as well as whole milk tend to be more suitable.Kevin Faulk Jerseys

Dr. Alisa Muniz Crim, the pediatric gastroenterologist from Nicklaus Kid’s Medical center within Ohio, decided.

She additionally stated when mother and father choose whole milk options, such as soy or even almond whole milk, they ought to make certain there isn’t any additional sugars.

According in order to Crim, it is necessary with regard to kids to understand wholesome diet plan through an earlier grow older – which include creating a flavor with regard to entire vegetables and fruit instead of liquid.

Another bit of guidance in the AAP: Do not provide small children „sippy mugs, inch which can be mugs having a include along with a spout or even starting.

For 1, Abrams stated, small children ought to learn to consume through normal mugs. In addition, sippy mugs as well as containers permit children in order to very easily drink upon liquid all day long.James White Jersey

„If they’re caught using the sippy mug all day long, it will likely be refilled, inch Crim stated.

One issue is actually which sippy mugs can impact kid’s the teeth, Abrams stated. Whenever infant the teeth experience fluids besides drinking water with regard to extented intervals, it may market teeth rot.

The additional be concerned is actually how the fluid calories from fat within liquid might bring about extreme pounds obtain.

„I don’t believe which restricting juice may be the response to years as a child being overweight, inch Crim stated. „But it’s one easy action which makes feeling. „

If mother and father opt for individuals sippy mugs, your woman additional, they ought to fill up all of them along with drinking water.

The brand new recommendations had been released Might twenty two within Pediatrics.

More information

The AAP offers suggestions about obtaining children to consume vegetables and fruit.John Hannah Jerseys

Copyright © 2017 HealthDay. Just about all privileges set aside.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени