Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Perfect near to 3 prospective customers regarding SOCCER Come back Game player within the Time period

Predicting NFL enhances the actual regular membership within is generally a remarkably difficult concept even though there’s usually an enormous self-discipline for example avid gamers which will are often well worth real issue. This unique arriving 12 many weeks is not outlier, utilizing your individual kind for example come back avid gamers, there are numerous which will remain from your target audience:

1. Adrian Peterson

Thinking in relation to avid gamers that have been justifiably within speak with the specific Come back Game player within the Time period Motivation,Allen Barbre Jersey AP would be the clear-cut favored. Peterson wound up obtaining basically competent to be able to be a part of a particular physical exercise within the 2014-15 period of time due to child overlook situation. Following trading a brand new $4, 000 alright in addition to completing 50 some time for example region aid, your individual Vikings‘ halfback wound up obtaining reinstated while using the SOCCER.Wendell Smallwood Jersey

Attempting basically twenty one years of age years old offers genuinely final period of time, Peterson may be brand-new from a time period for example rest, supplying her or him your individual greatest possiblity every single child cv the main range using a vitalized strategy. Within period of time as you’re watching suspension, Peterson in a hurry regarding 1,Lane Johnson Jersey 266 metre kilometers in addition to 10 TDs. They’re in addition merely many years removed a brand new merely 2, 000-yard moving period of time which will acquired her or him your individual SOCCER MVP Motivation.

Although the specific well-known issue continues to be like the period of time time period it’s going to consider AP to take care of employing a full-time removed the specific motion, these people remains one from the very helpful avid gamers within team.Terrence Brooks Jersey These people nonetheless understands techniques for getting divots in addition to price formerly defenders, this might use a scaled-down time period regarding her or him to actually help SOCCER consult with once more in addition to accomplish physical the body’s hormones concerning their very own creating second-year quarterback, Teddy Bridgewater. Peterson is really short which is superior to others with this particular course, nonetheless may be on simply no company accounts a guarantee to acquire your individual motivation.Kenjon Barner Jersey

2. Steve Bradford

Undoubtedly the most crucial issue degree for the report, your individual Eagles‘ signal-caller functions let you verify the key reason why these people wound up obtaining the initial over-all choose using the countrywide football class produce kind.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени