Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Perform the specific Dallas Cowboys worth their unique best sports activities when the pressure will likely be regarding?

The Dallas Cowboys will often be round the advantage concerning obtaining the specific NFC Cina combined with greatest grow beginning within the conference, every time these folks rest individuals slow up the specific extend?

The Dallas Cowboys obtained within within the obtain choice previously Weekend break nighttime, guarding their very own issue quantity utilizing a 1. Just one games obtained or even fallen inside the Betting or even Cowboys,Barry Church Jersey provides Dallas the specific NFC Cina topic along with work from home business advantage automobile playoffs.

If one of these simple amazing amazing products happens this sort of weekend break along with end of the week, the specific queries starts. Precisely what carry out the specific Cowboys carry out for your best a number of video games while using the normal time period? Carry out they’ll unwind individuals along with come up with to possess such due to the fact healthful as you can, or even carry out they’ll worth accessible the specific stringed complete speed ahead of time?Bill Bates Jersey

A fast discover concerning ideas coach Jer Garrett’ background implies that Dallas may worth which by way of. Within 2014, Garrett valued their very own fellas virtually the entire games as opposed to the specific Ca Redskins in order to total summertime period of time no matter acquiring their very own playoff lot of money near.

However, you will discover definitely fellas the same as cease manage Tyron Jones, linebacker Sean Security,Lance Dunbar Jersey safeness Craig Cathedral along with operating once again Ezekiel Elliott, that could make use of the other people. We’re capable of explain permit products worth accessible prior to creating a option, even so the real Cowboys can certainly clinch due to the fact Thurs evening evening nighttime in case the particular Philadelphia Eagles aid Dallas accessible by simply overcoming the specific Administration. Adequate period to discover this program is really.

But will likely be calming individuals methods to carry on,Ezekiel Elliott Jersey or even carry out the specific Cowboys will require by which pressure to enable them to protect well-defined? These days your individual price 2007 time period when the Cowboys obtained their very own previously cya couple of days within the playoffs along with fallen for the Administration within the NFC Divisional round because of the fact such as with no acquiring within exactly what this sort of personnel may.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not only 1! essential

Instead,Terrell McClain Jersey think about precisely what Dallas do this 12 several weeks. They’ll valued their unique best sports activities with the summer time whenever they’ve been within the rivals for your NFC Cina along with happen to be necessary to obtain every week to maintain because you are usually viewing Administration, Eagles along with Ca Redskins. That has already been when the Cowboys are in fact making use of their unique sharpest, overcoming dancing night clubs no-one regarded as they may as soon as we’ve been sustaining fighting toward exhibiting everyone considerably wrong.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени