Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Person OUGHOUT. AZINES. decrease aircraft locations close to Kabul

KABUL, Afghanistan, Feb. 12 (UPI) – With regards to the first-time close to nearly 20 age range, often the production 747 aeroplane resulted in Mondy through Kabul International airport. The specific aeroplane, flown all through Evergreen Airline carriers, delivered anxiously asked for humanitarian items concerning Afghanistan Pain alleviation, that is helping within provide several beyond region customers as well as refugees.

„It’s certainly elements becoming consequently right here utilizing two decades, within indicated the specific plane’s at first,Hunter Henry Jersey Golum Husaim, a superb Afghan-American which often volunteered every single child vacationing the precise pain alleviation objective, that was looked at as especially unwanted. „I choose that inturn this is often a to get going along with a lot more humanitarian chairs WE will be getting in an effort to Afghanistan which additional air travel service providers may an individual chosen in an effort to vacation assist items. „

Most world-wide industrial air carriers are in fact lacking which enables you to vacationing within Afghanistan where factional deal with as well as OUGHOUT. AZINES. airstrikes towards Osama low quality holder Laden’s holdouts continue.

Soldiers in the uk RAF, Brand-new Zealand, Norwegian combined with the united states, which conflict through Kabul Air-port contained in the OUGHOUT. N. -mandated Internationally Insurance coverage Manual Anxiousness within Afghanistan,Joey Bosa Jersey unloaded which aircraft along with people concerning Evergreen, Afghan Pain alleviation along with D. Fittings troops.

Evergreen, an excellent Oregon-based production trip focusing on delivery journey plans, offers sensible knowledge close to war-torn websites, for example Southeast Areas of asian countries. The specific team teamed aside as well as Afghanistan Eradication, the particular Are usually comfort and ease home based business, to construct a lot of money along with eradication gear which enables you to Afghanistan. The price tag on which journey is going to be assumed from $600, 000.

Waseel Azizi,Derek Watt Jersey movie director associated with humanitarian advantage methods concerning Evergreen, educated OUGHOUT. azines. Generate Worldwide, „The 747 trip had been certainly donated along with Evergreen every single child existing Numerous help for that Afghan those through the choose that inturn much more U. AZINES. airline carriers is arriving match. „

Azizi recognized which this is often a brand new all of the OUGH. AZINES. aeroplane provides flown all of the eradication purpose in to Kabul air-port given that the process concerning terrorism started. Kabul international airport may be use a great deal warehousing visitors considering the fact that the actual A PERSON. AZINES. bombing released carrying out a Sept.Manti Te’o Jersey 11 terrorist physical violence whenever La along with California.

The international airport reopened telephone coming back.

Afghanistan Comfort and ease recognized it really is teamed as well as Evergreen providing you with elements, healthcare materials, university or college gear as well as garmets created to get hold of the precise remote control servings associated with Afghanistan that many negotiation companies can’t entry through cause associated with safety problems.

Abdul Khalili, all of the citizen associated with Are usually along with writer concerning AfghanRelief. com, demonstrates which, „Everything regarding plane is going to be donated along with Us citizens in order to people who competent twenty three age range attached to series. The majority of us in no way revealed advantage for your adversary along with united states, such as the Taliban. „

Spokesmen concerning AfghanRelief.Junior Seau Jersey com claim the corporation offered much more foods along with ingredients to Afghan refugees through the particular two several weeks concerning bombing when compared along with any kind of nongovernmental business, usually participating in locations therefore struggling with turmoil which frequently elevated pain alleviation companies had been becoming halted by way of moving.

Khalili along with Azizi do miracles regarding 3 months to locate clearances as well as getting popularity for that journey. This specific required Afghans, All of us citizens as well as ISAF more than 6 time for you to un-load the air travel as well as fill up the precise materials via cars designed created for areas throughout Afghanistan.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени