Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Phillies Don’t let yourself be prosperous inside Climax in order to Nationals

The Philadelphia Phillies dropped the particular climax within the extented complete in the seven days series inside our nation’s capitol for your hosting company California Nationals on Finish from the 7 days early morning.

With people inside carry out by way of Nationals Perform floor inside our nation’s capitol remembering the particular terrorist attacks related to September 11th, 2001 as well as most of the nation distracted while using beginning seven days related to COUNTRY WIDE SOCCER COURSE football,Aaron Nola Jersey the particular hosting company Nationals held on for every 3-2 sucess inside the Phillies on Finish from the 7 days early morning.

Nationals starting cup mug cup glass pitcher Gio Gonzalez started to be the newest hurler in order to switch off the particular decreasing Phils offense, preserving the particular individuals to be able to essentially four attacks and a 1 acquired exceed 7 innings despite the fact that amazing aside 5 together with walking 1 participator.http://www.philliesmlbonline.com/maikel-franco-jersey.xhtml

The Phillies newbie, Adam Morgan, nearly matched their unique additional southpaw,http://www.philliesmlbonline.com/jeremy-hellickson-jersey.xhtml permitting two acquired features on essentially 3 attacks via 6 innings, amazing aside two together with walking two.

„I have to safeguard this unique shifting.Jeremy Hellickson Jersey Obtaining the actual two-seam combined with the changeup, in order to throw inside in order to righties, knowing anytime in order to throw inside in order to righties,Mike Schmidt Jersey genuinely might be big,“ stated Morgan for every MLB. com such as elements.

The Nats acquired the first inning elope Morgan (2-10) to think about the first manual anytime NL MVP likelihood Daniel Murphy revolving home quick preliminary 12 many weeks Trea Turner to supply the particular functions the specific 1-0 manual.

In the particular the most effective related to 7th, Tommy Frederick went their unique 18th homer inside the secure safe secure fencing inside dead-center region in order to genuinely components up-wards by way of 1 every single.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени