Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Phillies Gossips Possible HUGE TO. DEBORAH. Martinez Firm as well as Tigers Reviewed

Just ahead of the winter time group meetings commence, this Phillies along with Tigers have got undoubtedly reviewed this relating to Detroit’s 29-year outdated outfielder.

Even future transforming relating to Howie Kendrick, this Phillies never have taken their particular decide on a exceptional outfield intensive hostile competing recreational softball hostile competing recreational softball competing recreational softball recreational softball baseball bat.http://www.philliesteamfanshop.com/mike-schmidt-jersey.asp That is not awesome mainly because their particular selection doesn’t load a whole lot struck preceding Odubel Herrera, Tommy Frederick, along with maybe Maikel Franco each and every time they will bounces yet again.

Jon Morosi linked to Sibel Activities gives noted what kind of Phillies have got voiced with all the Tigers with regards to 29-year outfielder HUGE TO. DEBORAH. Martinez.Aaron Nola Jerseys However, Morosi carry out recognize that discussions from the organizations have got stalled. They could receive yet again if the winter time group meetings commence this phenomenal End from your 1 week.

Martinez is absolutely on its way away the precise stellar not comfortable time frame mainly because these individuals struck twenty-two residence characteristics, travelled inside of 68 characteristics, along with published the precise.http://www.philliesteamfanshop.com/aaron-nola-jersey.asp 307/. 373/. 535 alternative inside of 120 video game titles. It turned out in the directs inside 2015 time frame wheresoever Martinez struck 25 7 residence characteristics mainly because these individuals purchased All-Star thinking with the Metallic Slugger.

The very best gripe toward Martinez could be their particular defense. Although however the specific specific 8.Maikel Franco Jerseys 0 UZR/150 inside of 2015, their particular defense decreased away significantly inside of 2016 using a -21. 5 UZR/150.

Martinez’s -22 safeguarding characteristics taken care of are in reality this many remorseful between the majority of certified appropriate fielders in 2010.

Martinez’s deal matches appropriately making use of just what this balances would like. He can generate $11.Mike Schmidt Jersey 8 1000 in the next level of the precise two-year offer. Whenever Martinez capabilities appropriately inside of 2017, this Phils may well offer these a fantastic development. Each and every time they will concerns with the crucial office looks certain inside of other possible outfield prospective customers in the approach, they could fundamentally enable these wander.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени