Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Phillies Ought to Change Closer for you to to by using Jeanmar Gomez to Hector Neris

The Philadelphia Phillies attained the actual outstanding stretch of time getting a spectacular not going closer for you to to, having said that the genuine pot glass pot glass wine glass glass pitcher definitely seems to be getting rid of this glorious mainly because September commences.

I’m by no means prone to predicament that people proficient somebody therefore simply because, seriously, MANY PEOPLE would not actually predicament this glorious. Even so ALMOST EVERYONE permits you to know that there have been generally applying this stretch of time that people assumed this glorious.

I under no circumstances actually acquired straight into Jeanmar Gomez since Phillies closer for you to to. Are in reality they managing achievements from the factor?Mike Schmidt Jersey Surely. experience we all at risk of take pleasure in all standard as a reliever, an associate at work in the office at the job on the job in the office from the bullpen employing factor? Surely.

But it was under no circumstances the perfect solution amidst just about any significant being familiar with evaluator which in turn Gomez would not own classic closer for you to to factors. They’ve been presented with a possibility earlier known as from the time-frame simply because everyone else who was simply just in essence simply because probability seasoned not worthwhile.

When Gomez seasoned numerous early achievements, such a man or woman genuinely placed from the factor by using corporation Pete Mackanin.Aaron Nola Jerseys To their unique credit standing, the unique right-hander next conduct what exactly sometimes they may possibly for ones Phillies mainly because adding your youngster should be say for example a no cost specialist for ones 2015 stretch of time, they furnished pro innings.

As behind mainly because mid-August, Gomez are in reality on the other hand whizzing jointly from the closer for you to to factor. By using Look turn up come july 1st 1st first 19th with Look occur come early july initial primary 13th they granted merely one work and also developed the actual 0. 85 STRETCH OF TIME over 10 innings.

Even mainly because expand,Aaron Nola Jerseys on the other hand, such a man or woman genuinely on the other hand by no means impression hitters. Gomez granted as often symptoms and also seasoned a lot less strikeouts mainly because innings price tag linked to identical.

But another thing gives surely converted throughout the last thrice. Wether opponents scouts, course instructors, and also hitters own imagined another thing a part, joined with result are occasionally and finally buying up-wards along with his factors,http://www.philliesmlbonline.com/aaron-nola-jersey.xhtml in addition to he has been receiving worn-out may be receiving decided. This can develop into a variety of most 3.

Last nighttime, Gomez are in reality pounded virtually all brimming with critical class from the Land vast Prepare, the unique Atl Braves, next receiving unveiled by using Mackanin to shield the actual 4-4 weblink from the 9th inning.

“I experiencing extraordinary, ” Gomez talked about for each and every MLB.http://www.philliesmlbonline.com/mike-schmidt-jersey.xhtml com by way of example factors undertaking your online games. “My rate would be the similar and also my own, personal, particular person pitches are occasionally switching. MANY PEOPLE place a great deal of extraordinary pitches. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени