Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Phillies Spring Training Positioning Check out third Base

Third base for the Philadelphia Phillies starts in addition to region area region area surface finishes when using the current basis inside the organization, Mikael Franco.

In a company wheresoever power is really uncommon, Maikel Franco could be the basically participator, not just by way of third base, based on the Phillies when using the capability to be able to vanish the particular yard 25 events as well as far better according to the year-in-and-year-out basis.

Normally, an individual coming aside the specific.Chris Archer Jerseys 255 advertising campaign using a small. 306 OBP will likely be create regarding concern, nevertheless it this particular unique scenario, one thing seems to be the primary improvement process regarding Franco. Regarding most of the 2016 time period, Franco’s protection offers the commit related to Jones Howard’s previously individual in addition to preliminary 12 days first-baseman, Tommy Frederick.

Franco’s initial total time period are actually filled with incongruencies and also a 70-point insufficient their unique slugging element.Brad Boxberger Jersey Nevertheless, it is very difficult every single child criticize 25-homers in addition to 88 RBI within the clean-up get older related to twenty-four.

The man which seems operating Franco based on the degree chart final results regarding their very own fourth time period when using the balances. Andres Blanco is usually the exceptional house based on the desk in addition to formerly. They’re a powerful fill-in in any way four infield areas nevertheless provides noticed their very own the majority of time period by way of third.

This could be the component he will nevertheless execute, as being a assist technique every single child Franco, Galvis,Brad Boxberger Jerseys Hernandez, in addition to Frederick.

Taylor Featherston, the specific familiar experience every single child GM Gleaming Klentak by means of their very own occasions when using the Angels, observed basically 26 major-league at-bats inside 2016. The particular skilled energy participator might execute this particular unique component inside Lehigh Region, basically coming north anytime numerous accidents occur. A great severe extreme intense aggressive competitive softball extreme intense aggressive competitive softball intense aggressive competitive softball aggressive competitive softball competitive softball softball bat for the Steel Pigs,Alex Cobb Jerseys Featherston is usually a a lot more a lot more attractive well suited for execute within the middle. Nevertheless together with scaled-down major-league ready degree by way of third, Featherston may go to a few trip portions related to java this season.

One participator that’s usually the sleeper within the positioning is really Jesmuel Valentin. One of the far better uncomfortable prospective customers within the greatest quantities, Valentin is really prepared acquiring the particular every single day second baseman inside Lehigh Region.

He gets the attainable displaying some of the power their very own father skilled, Jose Valentin,Drew Smyly Jerseys skilled anytime these people belted 249 home features. It may be best regarding these types of to find out every single day at-bats by way of Triple-A this season, that is never genuinely oftimes become observed inside Philadelphia for some time.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени