Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Phillies Springtime Instruction Freddy Galvis Experiences Groin Damage

Phillies Springtime Instruction Freddy Galvis Experiences Groin Damage

Galvis won’t take part on the planet Football Traditional as well as stick with the actual Phillies in order to rehab

With competitors installation in the Phillies shortstop placement, the actual stress is actually upon Freddy Galvis to keep away best prospective client T. G. Crawford provided feasible.Steven Souza Jersey The actual Venezuelan shortstop will begin camping at the rear of the actual 8 golf ball because he or she handles the groin stress.

Todd Zolecki associated with MLB. com states the actual damage is really a day-to-day concern with regard to Galvis, that won’t perform on the planet Football Traditional with regard to Venezuela the following month.Wade Boggs Jersey

Galvis is a type of wellness in the last 2 months for that Phillies, actively playing within 309 from 324 feasible video games. Their final day at the actual handicapped checklist arrived within 2014 whenever coping with the staph an infection throughout springtime instruction. Just before he skipped 1 / 2 of the actual 2012 period having a lower-back break,Evan Longoria Jersey along with a following performance-enhancing medication suspension.

When Galvis had been forecasted to become from Clearwater in order to perform on the planet Football Traditional, best prospective client T. G.Alex Cobb Jersey Crawford had been likely to obtain prolonged appears since the beginning shortstop. In the event that Galvis’ damage isn’t as well serious, their elevated existence might reduce in to Crawford’s actively playing period using the main category beginners. Vice versa if the groin stress maintain Galvis sidelined with regard to a longer time of your time.Colby Rasmus Jersey

Galvis strike the career-high 20 house operates final period whilst additionally impressive away 136 occasions as well as creating a. 274 on-base portion. Their part moving forward using the membership is actually doubtful from greatest, as well as lacking any kind of actively playing period might be harmful in order to along their period within Philadelphia.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени