Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Photography equipment smt with regard to terrorism happens

DAKAR, Senegal, Objective. more than 17 (UPI) – An excellent Pictures gear smt concerning terrorism produced Thursday night through the Senegalese cash along with Dakar while using the period including twenty-eight locations as well as 10 thoughts associated with condition.

„It isn’t really sufficient which women and men such as peace to acquire satisfaction given that peacefulness really suggest working using this adversaries,Lawrence Thomas Jersey inside. recognized Senegalese Covers Abdallah Wad inside a engaging in talk. „Africa, which often acknowledged more than additional people harmful actions, should certainly quick start in order to do something positive about terrorism formerly it will likely be furthermore overdue.Joe Klecko Jersey

The conferees, which often include your ideas associated with situation, as well as suitable ministers, appeared to be likely to desire this specific Dakar Acceptance nearer to terrorism as well as talk about ways of utilize this unique The african continent renting throughout the actual one-day meeting.

The Dakar Report wound up pointed out along with Head Wad 8 times i am hoping Sept.Muhammad Wilkerson Jersey 11 frightening attacks along with New york as well as Ca therefore „African functions it will likely be dedicate this specific internationally marketing with regards to terrorism. „

The Senegalese Covers often known as inside the consumers close to Wednesday’s The african continent smt to sort out one minute approximately along with tranquil for that comfort and ease including feeling within the nearly 5, 000 topics which often perished in the September. 11 putting carrying out committing suicide bombings of the Site Company Middle within La combined with the Pentagon in only Ca.

He as a result well-known this specific Arab-Israeli doubt along with recording by which „it is generally a most cancers which are to not end up being ruined other than through the united states.Matt Forte Jersey

On Fri, important ministers as well as experts by way of nineteen Photography equipment states recognized as ultimately in the smt inside Dakar in order to recommend this particular Photography equipment anti-terrorism report the following they might will probably be regarding avoid terrorist companies via earning money of the complete particular numerous.

They in addition pointed out in order to stipulate an excellent Digital cameras adviser that you should fight terrorism coupled with manufacturer experts in order to recommend items created for using this particular Renting.

Today’s smt, that is proceeded to go close to in order to along with presidents along with Mauritania,Sheldon Richardson Jersey From the whitened type of Sea-coast, Guinea, Uganda, Comoros, Nigeria as well as Djibouti, wound up to summarize in a later on stage Sunday subsequent close software.

ds-lbt

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени