Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Pirates’ bats chips in addition to A’s, bullpen spectacular again on the inside 7-3 develop

This 1 don’t look spectacular within just first stages of development. The actual ongoing drumming from the Coliseum qualified anyone rankled simply because Shaun Locke commenced going for walks adult men in addition to letting go of challenging problems. On the other hand simply because Locke sorted rather, the actual Excessive buccaneers harmed variety A’s. Out of the blue, in the center innings, the actual Bucs qualified an enjoyable minor guide book using exclusive brand-new in addition to increased bullpen placed this phenomenal minimize for every single 7-3 sucess in Establishes nighttime on the inside Oakland.Marcus Semien Jerseys

To the actual overcom inside outfield drummers, Locke journeyed leadoff gentleman Jed Lowrie inside first. With virtually no. only two participator Marcus Semien drilled the unique hockey inside parts in essence inadequate on the inside excess place, pursuing developed 1 significant inside center-field parts, adding Oakland up-wards 2-0 in addition to making many people cranky. Locke journeyed another, in addition to Trustworthy Stewart granted the unique handed down hockey,Sonny Gray Jerseys even so they wriggled inside inning making use of a number of groundouts.

With a pair of outs inside subsequent, Yonder Alonso achieved with regards to the bunt 1. Starling Marte don’t naturally get their own bearings in Lowrie’s voyage for ones parts, and it also went to get RBI two, adding the actual Bucs inside 3-0 opening.

But the actual Excessive buccaneers bought on the inside the many pursuing a number of innings. Jordy Mercer reach the unique line-drive 1 homer so as to excess inside 3 rd,http://www.athleticsfansgoods.com/marcus-semien-jersey.asp in addition to Roublesome McCutchen turning in addition to bought with regards to the nuts files inside last. 3 direct singles with Shimmering Joyce, Josh Harrison in addition to Mercer to get started on the actual sixth attached this phenomenal by using 3, and also a Trustworthy Stewart force besides furnished the actual Excessive buccaneers the actual guide book, 4-3.

The Excessive buccaneers reach with regards to 3 capabilities, virtually all besides a pair of outs, inside 6th with regards to the Joyce opposite-field 1 and also a Harrison two.http://www.athleticsfansgoods.com/sean-doolittle-jersey.asp Much like that will, the actual Bucs unveiled, 7-3.

Locke actually placed the actual A’s so as to 3 problems (with 3 capabilities, 3 guides in addition to 3 strikeouts) in the 5 innings. The actual absolutely trusted THE UNIQUE. SIGNIFICANT BIG T. Schugel granted the actual last in addition to closing Oakland reach inside nighttime,Jed Lowrie Jersey on the other hand chucked the unique clean-up 6th. Arquimedes Caminero qualified many people giddy besides a number of strikeouts on the inside a pair of innings in addition to hunting as a brand-new gentleman. Marking Melancon charge in connection with copy the actual 9th.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени