Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Pittsburgh Steelers versus. Kansas Town Chiefs Begin Period Relocated

Due towards the upcoming glaciers surprise in the region, the beginning period for that Divisional Circular Pittsburgh Steelers versus. Kansas Town Chiefs matchup may be relocated.

Although the brand new Britain Patriots may encounter the actual Houston Texans within the divisional circular, the actual Kansas Town Chiefs as well as Pittsburgh Steelers are noticed because Ben Brady‘s greatest risks in order to another Extremely Dish diamond ring. In the event that he or she is victorious, Brady, nevertheless,Ramon Foster Jersey will need to wait around some more several hours to determine that from the 2 groups he’ll encounter within the meeting tournament.

Aside in the Houston Texans as well as Brand new Britain Patriots online game, all this week’s divisional circular playoff video games seem like must-see TELEVISION. Numerous enthusiasts tend to be anxiously waiting around in order to see if Aaron Rodgers may have the actual Eco-friendly These types of Packers in order to triumph within the high-flying Dallas Cowboys criminal offense, or even in the event that Shiny Thomas may take the actual Seattle Seahawks protection in order to job.
. theiaPostSlider_nav. _lower display: none !important

However,Rod Woodson Jersey Sunday’s fight between your Kansas Town Chiefs as well as Pittsburgh Steelers might end up being the very best from the lot. The actual Chiefs defense makes much more performs compared to every other device along with thirty-three turnovers pressured this year, and also the criminal offense is actually much more electrical than ever before along with Tyreek Slope at the forefront. When it comes to Steelers, they’ve usually experienced the beastly criminal offense, and also the protection offers enhanced throughout the period.

This online game was planned in order to start from 1: 05 g. michael. ET because Sunday’s earlier online game,Cobi Hamilton Jersey however it may right now end up being relocated following the Packers versus. Cowboys tilt, that is planned with regard to four: forty g. michael. ET.

According towards the NATIONAL FOOTBALL LEAGUE Network’s Ian Rapoport, the beginning period for that Chiefs as well as Steelers online game within Arrowhead may be relocated in order to 8: 20 g. michael. ET.Cameron Heyward Jersey The reason being of the possible glaciers surprise this particular weekend break, and also the Nationwide Climate Support offers provided northwest Missouri an glaciers surprise caution for that following 2 times.

It’s great to determine how the NATIONAL FOOTBALL LEAGUE is actually getting open public security into consideration, however lots of enthusiasts is going to be vacationing all through Weekend. The actual glaciers surprise caution endures till night time upon Weekend within main period, therefore ideally everybody has the capacity to remain secure.

The later on begin time may end up being a hassle with a, however I usually adore the actual hype close to video games performed through the night. It will likely be fascinating to determine the way the climate impacts the overall game,Lawrence Timmons Jersey simply because each groups possess some extremely nimble ability placement gamers.

This post initially made an appearance upon

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени