Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Places via OKC: Wellthat was not the most effective video game to see

New to be able to Places via OKC? Pleased undertake a individual the following, in addition to I am hoping you’re going to get this particular a day to day area. Properly,Zach Randolph Jersey let’s start!

„Russ kept the particular Miracle with this particular video game for pretty much two total industries, we believed it was the actual one-possession video game together with 4: 43 inside the second a quarter. Memphis carried out genuinely powerful on every surface finishes in the court docket to eliminate the next a quarter that is anytime this specific video game decreased through OKC.Brandan Wright Jersey Russ couldn’t beat the particular Grizzlies via themselves on offense as well as the Grizzlies with one another kept her or him via acquiring their own teammates incorporated. OKC completed the next a quarter via missing their very own final 14 region goals and so they didn’t score only one region goal in the last 6: 53 in the second a quarter. „

If watching the particular Miracle was not my own function I would have stopped watching the sport through halftime. Certainly Okay City carried out horrible,Jarell Martin Jersey nevertheless most credit rating provides to go to Jesse Fitzdale as well as the incredible Memphis safety. Fitzdale used their own corral related to sportsmen to avoid any type of tranny down-low. While using inside video game vanquished in addition to Russ removed (more where later) the particular Miracle skilled totally simply no chance of prosperous the other day night.
div.Lorenzen Wright Jersey apply-now. make use of kind. submit. apply-now-submit-1: are situated background-color: #F05333!Shareef Abdur-Rahim Jersey essential;

Related Story: What is the particular Thunder’s subsequent continue prone to become?

„After acquiring back-to-back specific fouls to be able to produce a great ejection midway using the third a quarter related to Thursday night evenings 114-80 decrease for the Memphis Grizzlies, Okay City Miracle protect Russell Westbrook voiced frustration in addition to mentioned she or he have been officiated in different ways via extra game enthusiasts. „

There’s a good deal to be able to dissect using this 1. Consequently all of us may commit several grammatical building about it when compared with telephone Places a lot more than like a my own, personal sanity.

This publish at first came out on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени