Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Plane get rid of punting battle inside seven days 10 toward Los angeles Rams

With seven days 10 finally inside the magazines, New york Plane fans might believe the particular much-needed l8rs seven days. Getting involved in this particular unique video games, the particular Plane launched that second-year quarterback Bryce Little may have the start. Little will likely be altering harm Jones Fitzpatrick; the specific carry on that numerous enthusiasts have preferred regarding numerous events. This particular unique could’ve possibly supplied the particular Plane the particular inspiration swing movement motion these people consequently anxiously needed.
.Nick Mangold Jersey theiaPostSlider_nav. _lower show: not only 1! essential

It wasn’t.

At initial, Little showed up exceptional. Backed by way of their own 1-yard option, Little coupled with Plane marched sluggish inside the particular region every single child score the specific acquiring.Geno Smith Jersey Watching this particular unique team create that creates are actually incredible, along with score inside the dangerous stability region. Petty’s elusiveness in addition to capability to create the particular large basketball confirmed. A connection together with Robby Anderson regarding fifty-two yards structured New york up-wards by way of Los Angeles‘ fouthy-six.

This are actually numerous eliminate passes sometimes, until Gleaming Business made a decision in order to tear within the Rams security. These people broken aside the specific 28-yard rush for that Rams’ 5 yard-line.Eric Decker Jersey The particular Plane may restrict inside the produce using a hook-and-ladder execute every single child Brandon Marshall, which cost related to keep on accomplishing this particular every single child Bilal Powell for every acquiring.

That are actually practically because of the fact intriguing because of the fact this particular unique video games may get… grrr.

The Plane may leave out the particular subsequent extra phase, delivering all of them while using the 6-3 advantage. Los angeles are actually profitable on region goal perform inside the 3rd in addition to 4th companies every single child create the sport 9-6. Every single companies combined regarding 15 punts; 8 for the Plane,Dee Milliner Jersey 7 for the Rams. It absolutely was the specific battle inside the kicker’s shoes by way of MetLife Business.

Offensive broker Chan Gailey provided up-wards a number of intriguing execute telephone calls based on the 1 acquiring produce, especially when using the hook-and-ladder. Aside from this particular unique, the particular play-calling are actually horrible. For example,Matt Forte Jersey according to the produce carrying out the particular acquiring, the particular Plane faced the specific 3rd-and-10 making use of their own person individual thirty 7.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени