Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Plane need a fresh uncomfortable adviser inside 2017

Plane need a fresh uncomfortable adviser inside 2017

2016 might completely become known as 1 considerable aggravation inside the history in the New york Plane. In addition to this type of greater anticipation based on precisely what the particular football planet observed recently, the particular Plane are usually on the outside of looking inside in addition to trying to collect upwards more benefits in the fallen time period.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not one! essential

Make simply no mistake relating to this, their very own existing 3-7 statement isn’t solely about the offense in the actual class that is focused via high-octane shifting attacks, it is a lot in the problem. In the event you can’t score touchdowns, an individual won’t are able to keep up with the real rivals. Particularly if the majority of the time period, they’re vibrant, fast,Muhammad Wilkerson Jersey and possess a great uncomfortable adviser working the particular show.

jQuery( report ). ready(function() otsembed. embed( focus on: „otsvideo209337738“, section: „209337738“, ); );

Chan Gailey have been the moment heralded just like a sensible uncomfortable adviser, good at acquiring the nearly all using their offense good abilities of each and every participator. This season, nonetheless, he’s referred to as a lot more bone-headed works when compared with it is possible to image. It’s hard to be able to image the key reason why he would telephone draw works on 3rd in addition to extended conditions as well as proceed this particular inside very first in addition to goal conditions.

The Plane are created to run the particular football properly simply because it’s hard in order to presume the key reason why in the world Gailey wouldn’t basically pound the particular rock ‘n roll inside anytime they’re just a couple of meters in the getting. Regardless, the particular Plane need to start a great serious redesigning on offense plus it most starts together with Gailey.Eric Decker Jersey

It’s time period the particular Plane begin a primary children movement starting subsequent 12 several weeks. It’s simply no answer that quarterback Jones Fitzpatrick is really the same as removed subsequent time period in addition to preferably, Bryce Little could be the subsequent man around manual this specific offense. The particular Plane shouldn’t spend their very own time period on any type of injury-prone skilled quarterbacks together with anticipation of those getting the answer they might require.

Tony Romo, The writer Cutler, as well as even Philip Rivers aren’t the answer with this particular team simply because they’d you have to be band-aids in addition to regress the particular vibrant quarterbacks the particular Plane drafted. The particular Plane need to start Little (or Spiritual Hackenberg when he’s the higher option), fill on vibrant wide receivers/tight ends/offensive lineman in addition to produce a great uncomfortable adviser that could genuinely generate the particular include.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not one! essential

Someone who can take advantage of speed, violence,Robby Anderson Jersey in addition to preserve factors well-balanced regarding sustaining people shops moving. A great uncomfortable adviser that makes use of sense to supply continuous results in warmth related to battle concerning the gridiron. Sadly, Gailey isn’t the answer any more in addition to shouldn’t become contacting uncomfortable works for your Plane once more after this time period is really officially a lot more than.

This publish at first came out on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени