Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Plane use long-term subsequent ‘catastrophic’ complete to be able to time period

FLORHAM PLAYGROUND, DEB. CAPITAL T. (AP) Consequently close to. Consequently poor.

After the newest You’ll be able to Plane held their very own playoff odds inside their fingertips, the particular image concerning the plane journey house carrying out a 22-17 decrease inside Zoysia on Weekend break mentioned every thing – with out anyone saying the word.

“It have been tranquil, man,Marcus Williams Jersey “ very first 12 months linebacker Lorenzo Mauldin mentioned Friday although cleansing aside their own locker. “You may pay attention to the actual pin number quantity reduce. “

The Plane recognized these folks blew this particular. Their very own decrease – for his or her prior coach, Rex Jones, of people – in conjunction with Pittsburgh’s sucess through Cleveland particular them all related to missing the particular postseason for your fifth straight 12 several weeks.

“It’s merely kind of damaging, “ Mauldin mentioned, “to realize most of us have been that close to in addition to couldn’t do something.Mike Catapano Jersey

Just such as this, the truly amazing vibes in the five-game prosperous capability that skilled several wondering when these kinds of Plane (10-6) may produce the actual large let you know the particular playoffs have been a lot more than.

“I’m slightly numb, slightly disappointed, “ mentioned wide receiver Brandon Marshall, who was simply looking for to offer the real postseason regarding the first time inside their 10-year NATIONWIDE SOCCER CATEGORY occupation.

Ryan Fitzpatrick is becoming through 11 several years without any playoff appears. She or he have been a sizable trigger the particular Plane have been really because positioning, obtaining thrown 13 getting passes as well as 1 interception all through Completely new York’s prosperous capability.Curtis Martin Jersey

But the particular quarterback, prepared to become totally free agent this specific offseason, furthermore brought for the team’s passing away together with interceptions on all the Jets’ final 3 data Weekend break.

“Whether it’s a generate or even a decrease, my personal partner humor through myself due to the fact It is my personal work in order to wake up through 4: 30 together with my own attention open as well as the video game working by way of my own thoughts, damaging as well as good, “ Fitzpatrick mentioned. “I skilled exactly the same these days, merely getting up previously in addition to great deal of thought a little in addition to definitely coming the following nowadays in addition to watching the folks in addition to to be able to uncover a little concerning the excellent occasions and a some of the problems.Nick Folk Jersey

“It’s generally helpful to grieve together with other people. “

There might be a lot of that inside the a day since the Jets’ time period discovered the complete. Game enthusiasts hugged simply because they crammed darkish plastic-type carriers, in addition to there’s talk related to precisely what everyones offseason applications have been.

For nearly all, even though, people conversations showed up earlier than expected.

“When your personal time period surface finishes about the decreased phase appreciate it perform yesterday, this particular results in an undesirable taste within your oral cavity,http://www.jerseyfansteam.com/darrelle-revis-jersey-c-1_343_386/ “ cornerback Marcus Williams mentioned. “What you were enjoying regarding in addition to might have happened in addition to precisely what must have happened, it’s a bad taste.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени