Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Polluting from the atmosphere constricts arterial blood vessels

TORONTO, goal 11 (UPI) – Polluting from the atmosphere appears to adversely effect the particular arterial blood vessels inside healthful individuals in addition to may also be a lot more difficult among victims together with cardiovascular difficulties, depending on investigation released Friday.

Researchers within the University related to Toronto in addition to within the University related to Mich Ann Arbor analyzed the outcomes related to polluting from the atmosphere on 25 healthful individuals within in whose standard get older have been thirty-five. Making use of ultrasound picture quality, researchers determined the particular dimension of each and every participant’s brachial artery, which works within the help to make for the make, just before two hrs related to connection with the actual concentrated mixture of great pollutants in addition to ozone. An additional sizing have been next utilized two hrs following. The particular mix have been concerning twin the particular 24-hour promotion level advised with the Atmosphere Security Organization.

Study final results shown participants’ arterial arteries restricted usually 2 % to be able to 4 % subsequent promotion.

The check have been repeated, nevertheless these times people have been put through stretched environment. Detective found simply no adjust inside the arterial arteries.

Although 2 % to be able to 4 % is often a small figure out, in addition to probably would not bring about any type of problems for healthful people, researchers clarify this specific small adjust can result in possibly considerable injury to people with cardiovascular difficulties,Melvin Gordon Jersey for instance coronary disease as well as atherosclerosis, in which the arterial arteries grow to be solidified.

„It may produce several adjustments as well as release some of the plaque, in . co-researcher Jeffrey Flow, a great assistant instructor within the University related to Toronto and also a analysis scientist regarding Environment The united states, the federal government organization, knowledgeable OUGH. utes. Drive Globally.

If environmental surroundings polluting of the environment can destabilize the particular plaque, as well as oily build up inside the artery, „that’s a thing that may produce the middle attack, in . she or he mentioned.

It is really you can possibly imagine polluting from the atmosphere may have longer-term outcomes inside much healthier people, Flow mentioned,Andre Williams Jersey even though this specific feasible business want additional investigation.

The outcomes are usually launched inside the goal 12 issue related to Blood flow, the actual journal through america Middle Business.

Air polluting of the environment might be proven to produce numerous conditions, for example asthma in addition to lung cancer malignancy. Despite the fact that scientists think it may are most likely included inside extra ailments, little is actually well-known about how precisely these kinds of bodily outcomes can happen.

What the study people have been put through, Flow referred to, may close to equal precisely what are available in environmental surroundings inside metropolitan areas all through optimum rush human resources site visitors. The particular particulate concern found in this specific check is really a build up associated with great pollutants using a dimension below 2. 5 micrometers. These kinds of pollutants are usually launched via using up fossil power resources, for instance car-engine need replacing gas in addition to industrial processing. Ozone is performed when the sunshine lighting on these kinds of particle emissions.

Brook mentioned some of the comfortable locations inside America contain Los angeles, Houston,Craig Mager Jersey New york city, as well as the locations around the fantastic Fish ponds as well as the Road. Lawrence Drinking water.

Joe Stogner, movie director in the coordinated atmosphere sciences strategy through Ferrum College inside Ferrum, Veterans management. mentioned scientists have found hemoglobin, as well as blood stream, posseses an unusual connection together with polluting from the atmosphere.

„Hemoglobin is a lot much more interested in carbon dioxide monoxide when compared with it is to be able to atmosphere, in . Stogner knowledgeable OUGH. utes. Drive Globally.

Because in the molecular make-up related to carbon dioxide monoxide in addition to blood stream ingredients, she or he referred to, carbon dioxide monoxide provides a lot more areas to include alone to be able to about the blood stream molecule when compared with by having an atmosphere molecule.Denzel Perryman Jersey

Although you need to know exactly how polluting from the atmosphere may damage the particular center, Stogner mentioned, the direction to go relating to this remains the particular big issue. Individual physical exercise presently provides produced a sizable mess inside the heavens, she or he referred to.

For example, 1 molecule related to chlorofluorocarbons might wreck 100, 000 ingredients in the ozone layer, the particular safeguard inside the atmosphere that shields our world. That one molecule related to CFC, Stogner extra, will remain inside the atmosphere in between four to be able to a hundred years just before attaining the particular ozone layer. CFCs result from freon, contained in air conditioning units as well as other ac versions, for example refrigerators.

„We may have completed yourself inside presently, in .Max Tuerk Jersey Stogner mentioned. „We’re at this time merely starting to start to see the outcomes the particular this particular. „

(Reported via Katrina Woznicki inside California. )

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени