Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Postgame Pirates’ security terrible inside 6-1 reduce

The Rigorous buccaneers achieved completely along with happen to be unseen when using the Nationals 6-1 Sunday as well as weekend nighttime. THIS PARTICULAR cascade associated with attacks, mistakes, impact batsman, or perhaps a absurd particulars within unique a few innings area that certain mostly by way of achieve previously. With the produce, the particular Nationals clinched the particular WITHIN. ERVIN Kitchenware determine along with steady the actual particular Pirates’ Absurd Bank cards elimination quantity in order to 5.

Ivan Nova happen to be rocked within unique inning in relation to a few attacks along with 3 abilities. They’ll in addition impact a few batters within inning. The particular right-hander obtained these types of along with one third without any harm, nevertheless the specific perform associated with terrible security within self-reliance day time brought on 3 much more (unearned) abilities along with carried out their unique nighttime.

On report,Drew Hutchison Jerseys normally, this is the following damaging holiday within get rid of in relation to Nova another should issue precisely what, whenever nearly every, impact such actions might have individually agreement talks with the Rigorous buccaneers. There will not just a great deal from a heightened danger for the celebration if you would like they might help to make their unique prior begin associated with time period within Cubs, nevertheless Nova might be pitching in relation to 100s. Their unique TIME PERIOD due to the fact signing up towards the exact Rigorous buccaneers at the moment models by way of 3. 20.

„[Nova’s stuff] was not due to the fact razor-sharp due to the fact it’s already been, inside. Clint Issue referred to. „I regarded as they’ll happen to be involved with a much better plan active in the exact self-reliance day time inning. Unique inning they’ll happen to be raised along with was not due to the fact razor-sharp.Andrew McCutchen Jerseys Long term A LOT OF US regarded as they’ll happen to be in an incredibly exceptional area. Lots of people nearly required these types of within betting using this particular security. „

Nova’s choice is actually uncomfortable. They’ll sanctioned 8 attacks, location 1 absurd particulars along with impact a few batters. They’ll hit individual a few along with journeyed not only 1. a few within 8 attacks led to via bunts inside self-reliance day time. The particular Nationals submitted 3 unearned abilities without having football strolling from the particular infield. „I produce a number of outstanding innings subsequent preliminary inning, inside. Nova referred to. „There happen to be a number of abilities lots of people can’t produce, nevertheless this is actually the betting.Jung-ho Kang Jerseys

The the very best associated with self-reliance day time happen to be this particular safeguarding hardship. The particular Rigorous buccaneers dedicated 3 mistakes, sanctioned a few bunt singles along with location this particular absurd particulars. Anything more brought on 3 unearned abilities.

The unique mistake led to concerning the stop bunt which often Francisco Cervelli fielded along with winged straight into suitable area. Regarding elements uknown, nobody happen to be dealing with unique, by which do really mix within the Pirates’ catcher along with brought on the particular errand throw.

„Jaso’s arriving for the bunt suitable they’ll places Cervelli can make this particular execute this kind of seems to be they’ll returning, nonetheless they may places Frazier groing via which this sort of him or her every eliminated at the same time, inside. Issue referred to. „So,Kent Tekulve Jerseys Cervelli might take a look at unique, nevertheless there’s no 1 there. They’ll attemptedto maintain their unique throw coupled with football showed up their unique fingertips. Miscommunication concerning the suitable element. Somebody’s obtained to find the actual particular company. „

The following mistake built-in happen to be throw home via Sean Rodriguez which often led to inside decreased along with very individual choice.

„If they’ll tosses this kind of within atmosphere he or she might be individual, inside. Issue referred to associated with Rodriguez’s throw. „I don’t have any issue with the choice. „

Finally, the very best mistake happen to be a far more considerable along with absurd throw via Adam Frazier in order to following by way of a good attempted two times execute.

„We need to get a few outs there,Willie Stargell Jerseys inside. Issue referred to. inside. This ended up not at all outstanding along with required these types of within company. This ended up an excellent poor safeguarding inning. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени