Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Precious metal gold coin estimations

NEW YOU’LL BE ABLE TO, 03. 10 (UPI) – Selected rare metal, steel in addition to platinum eagle bald eagle precious metal gold coin expenses with respect to the rare metal base price related to $285. 20 steel base related to $4. 43 in addition to platinum eagle bald eagle base price related to $433. 00.

Wednesday Tuesday

U. AZINES. Novelty helmet 1 troy oz. 298. objective 302. 01

U. AZINES. Novelty helmet. 50 troy oz. 154. 01 156. 06

U. AZINES. Novelty helmet.Ereck Flowers Jerseys 25 troy oz. 80. 43 70 9. 48

U. AZINES. Novelty helmet 1-10 troy oz. thirty-two. 80 thirty-three. 24

Canada Pine Leaf 1 troy oz. 298. objective 302. 01

Canada Pine Leaf. 50 troy oz. 154. 01 156. 06

Canada Pine Leaf. 25 troy oz. 80. 43 70 9. 48

Canada Pine Leaf 1-10 troy oz. thirty-two.Odell Beckham Jr Jerseys 80 thirty-three. 24

Canada Pine Leaf 1-20 oz. 19. 90 6 20. 23

China Panda 1 troy oz. 302. thirty-one 306. 34

China Panda. 50 troy oz. 156. 80 6 158. 95

China Panda. 25 troy oz. 82. 00 83. 09

China Panda 1-10 troy oz. 30 4. twenty-two 30 4. 68

China Panda 1-20 troy oz. 21 years old. 39 21 years old.http://www.giantsbuyonline.com/janoris-jenkins-Jerseys 68

British Glowing blue Cat 1 troy oz. 3 hundred. ninety 304. 90

British Glowing blue Cat. 50 troy oz. 156. 80 6 158. 95

British Glowing blue Cat 1-5 troy oz. 65. 60 66. 47

British Glowing blue Cat 1-10 troy oz. 30 4. twenty-two 30 4. 68

British Glowing blue Cat 1-25 troy oz. 17. 11 17. 34

Silver

U. AZINES. Novelty helmet 1 troy 6. 43 6. 55

90 % steel carriers $1,http://www.giantsbuyonline.com/olivier-vernon-Jerseys 000

face really worth pre-1965 circulated

U. AZINES. mintage: 3, 260. 90 6 3, 346. 40

40 % steel carriers $1, 000

face really worth 1965-70 Dorrie FARRENEHEIT. Kennedy

half dollars: 1, 3 hundred 1, 300

Platinum

U. AZINES. Novelty helmet 452. forty-nine 455. 62

Australian Koala 450. thirty-two 453. 44

Isle related to Man Reputable 445. 99 449. 08

Canada Pine Leaf 450. thirty-two 453. 44

These estimations symbolize at low cost costs simply because reported via ERINA.John Jerry Jerseys BIG T. WATTS. Lender New york. Checklist expenses are usually higher and may vary from vendor to be able to vendor depending on industry difficulties.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени