Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Precisely what channel is really 2017 Expert Meal on?

The 2017 NATIONWIDE SOCCER CATEGORY Expert Meal will need area this specific Weekend break inside Orlando, florida, sarasota, California, in addition to this is the way you will see all of the movement happen.

The 2017 NATIONWIDE SOCCER CATEGORY Expert Meal is probably the a lot more fanatic enjoyable events the particular NATIONWIDE SOCCER CATEGORY offers, that 12 several weeks,Rob Gronkowski Jersey it is moving places. Since the video game is usually carried out inside Honolulu, The hawaiian islands, supplying the particular game enthusiasts a chance for just about any totally free vacation, it’ll be moved to be able to Orlando, florida, sarasota, California with this particular year’s event.Tom Brady Jersey The sport will probably be carried out through Walking Planet Industry, in addition to it’ll be the particular culmination from the fantastic seven days related to pleasant events for your game enthusiasts in addition to fanatics.

This 12 several weeks, the particular NATIONWIDE SOCCER CATEGORY extra the talents rivals for the enjoyable, which will happen on Thursday night. The particular Expert Meal Capabilities Sequence might perform four completely new events, like the dodgeball video game involving the two conferences. Furthermore,http://www.patriotsfanproshop.com/donta-hightower-jersey-c-10635/ you will notice an electric Trade Issue, Precision Shifting, and also a Finest Fingertips rivals. The concept is always to adding pleasant with a seven days that has noticed the particular intense personality in the video game reduce within the last few years.

ESPN might televise the wedding, that’s prepared to be able to begin with 8: 00pm ET on Weekend break, Jan 20 9. The particular Expert Meal will probably be reverting in order to like a video game involving the two conferences,http://www.patriotsfanproshop.com/tom-brady-jersey-c-10611/ that’s numerous the way the draft-type rosters via earlier several years. Lately, the wedding provides appear beneath fire place due to the fact that game enthusiasts do not desire to carry out inside, which has got a smaller amount intriguing when compared with it absolutely was formerly.

Because the sport have been moved for the seven days involving the conference event game titles as well as the Very Meal, game enthusiasts within the Atl Falcons in addition to Completely new Great britain Patriots will not carry out inside the video game. Every Bill Brady in addition to Gleaming Jones have been voted to start for your AFC in addition to NFC, respectively,LeGarrette Blount Jersey even though every quarterbacks use a bigger video game about the ideas. The particular Very Meal may begin via NRG Industry on February 5, 2017, in addition to as opposed to the particular Expert Meal, it’ll be televised on SIBEL.

This publish at first came out on

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени