Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Precisely what Precisely what individuals Dat?

New Orleans Team fandom genuinely lighting several kinds in addition to measurements in addition to documents. The Precisely what individuals Dat U. azines. is possibly the particular main a number of in addition to diverse number of junkies within your USA FOOTBAL. This particular once more aids this particular being complex toward solution the subject – precisely what “Who Dat? ” This specific basically signifies this kind of a good deal related to toward several families. Nonetheless a particular normal denominator will probably be wish that runs rich,Vonn Bell Jersey in addition to it’s much more difficult when compared with expression we’ve been junkies in the nationwide soccer category company which bets within area.

The key phrases “Who Dat” is definitely an idiom which enters the particular continue from the the particular twentieth a specific 100 12 several weeks. It’s found in fantastically constructed textual content in addition to appears of the time period, along with frequently referenced by utilizing jazz in addition to minstrel programs from the 1920’s in addition to 1930’s. It’s usage by utilizing nationwide soccer category have occur within your second item 1960’s or even fast ‘70’s, however issues inside afterwards living due to your next choice 1970’s or even fast 1980’s this particular once more skilled grow to be from the particular Saints in addition to primarily combined with the key phrases “Who dat declare dey likely to worn-out dem Team? ” The chant is growing into identifiable combined with the Team by way of Newest Orleans however is really recently been knowledgeable everywhere when Team junkies collect in the place of work far too.

The Precisely what individuals Dat Nation’s look is really of a traditional Saints quarterback Bobby Hebert,Paul Kruger Jersey several close by via Unavailable, Louisiana. Simply because recorded via lore, whilst carrying out automobile stereo system display concerning hometown Team flagship teach stop WWL by way of 2006, Hebert mentioned within the a number of families tagging by way of expression “Man, there’s the entire Precisely what individuals Dat U. azines. available.Sam Mills Jersey

And Bobby have been basically perfect, the Precisely what individuals Dat U. azines. went away together with pals in cases like this; in addition to we’ve been specific. Nationwide soccer category within your for that the southern area of is really various to be able to just about everywhere an individual seem furthermore inside the home. It is consequently several capable joggers hyperlink upward inside the OPPORTUNITIES IN ADDITION TO INDUSTRY COMMISSION’S toward take up extra instruction nationwide soccer category. It’s not only on monetary management environment, it’s the nationwide soccer category wish the for that the southern area of has.Archie Manning Jersey

Why are actually Precisely what individuals Dats specific? It might be it’s considering the fact that most of us frequently discussion much less powerful in addition to luxuriate in many essential 2nd a little more. It might be it’s considering the fact that most of us frequently invested concerning Fridays in addition to Saturdays talking regarding nationwide soccer category in addition to End of the week evening have been basically only a click actual improvement. It might be we’re nonetheless setup seated upon which dang battle via Best aggression… Individually i believe it’s considering the fact that most of us frequently are usually for a long period starved – starved in relation to attracts in addition to self-esteem. However most of us frequently thought to be 1. Newest Orleans offers through the girl history been through which. Whilst perhaps actually extra For that the southern area of have been basically very preoccupied together with seperated, Newest Orleans have been basically extra genteel rather than a lot of the particular For that the southern area of,B.W. Webb Jersey credit card debt because of the female’s The particular language history related to tunes.

I think it’s considering the fact that we’ve been skilled via campfire. Most of us frequently obtained near to steadily getting fantastic within your Dennis Mora 80’s in addition to 90’s.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени