Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Preserve verified within Father christmas claus Monica hillsides concerning the very first time due to the fact 1800s

MALIBU CREEK SCENARIO PLAY GROUND, Calif., This summer. 5 (UPI) – The specific Country wide Play ground Help pointed out the particular dim preserve used upon animals camera versions within the Father christmas claus Monica Hillsides may be the preliminary verified in the region within greater than a hundred years.

The play ground help pointed out 2 individual animals camera versions inside the Father christmas claus Monica Hillsides Country wide Perform floor within Malibu Creek Scenario Play ground utilized pictures in the dim preserve caught the place Arrive this summer first twenty six, greater than a hundred years carrying out a downward slope range’s final citizen population associated with has not managed to get within the 1800s.

The play ground help pointed out there has been deliver preserve sightings documented with time within the Father christmas claus Monica Hillsides, nonetheless virtually no verified citizen provides.Jordan Howard Jersey

„There’s numerous sightings from time to time using the many years, nonetheless the majority of us believe that usually they are lacking in the region, within. Joanne Moriarty, the particular play ground help animals biologist, educated KTLA-TV.Jacoby Glenn Jersey „This is obviously proof that folks possess 1 within the hillsides at the moment. „

The play ground help pointed out scientists don’t nonetheless recognize in which the preserve descends through.

„We unfortunately do not know the reason why in addition to what sort of preserve resulted in the next. Whenever this specific carry out derive from near the Dirt Hearth, it might haven’t merely became a member of the specific suggestions along with 118 freeways, but additionally Interstate 5.Marquess Wilson Jersey That may be a real excellent achievement! within. the specific Father christmas claus Monica Hillsides Country wide Enjoyment Area’s Ranger Zach pointed out within the Bebo publish.

Officials pointed out scientists are often examining additional animals camera versions in the region to discover after they may determine the specific path employed using the preserve to own actual play ground.

„Malibu Creek Scenario Play ground is completed 8, 000 kms associated with open up room that is installed on the bigger plan associated with environment,Kyle Long Jersey within. Craig Sap, area superintendent for the Angeles Area associated with Ca Scenario Leisure time locations, educated the specific Ventura Region Movie star. „If this unique preserve chooses to remain, let us discover everything you is actually effective at performing every single child coexist from this.Jordan Howard Jersey

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени