Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Previewing Ca Redskins when compared with. Philadelphia Eagles Within UNITED STATES FOOTBAL Couple of days 6

The Ca Redskins will often be in regards to the stage associated with worth within the substantial divided matchup that could aid wring the specific ratings. The specific Philadelphia Eagles will often be going to neighborhood, and so they provide any kind of 3-1 statement collectively. The specific Redskins sign-up as well as 3-2,Donnie Jones Jersey combined with achievement while using the games will probably be within manage concerning following devote the specific NFC Cina inside the summary while using the games (though you will discover circumstances by which similarly dancing night clubs may be within first).

The Eagles have came out effective to begin summertime period of time, nonetheless could it be the majority of any kind of mirage? The specific Redskins battled to start with summertime period of time nonetheless have valued much better recently. May by which keep on?Nelson Agholor Jersey They are the specific queries which may be obtainable preparing straight into this sort of important Couple of days 6 matchup.

With knowing that, it truly is second for individuals to be able to reaction the specific queries. This is often a complete investigation along with point of view concerning what is going to occur by using this Sunday’s Redskins-Eagles games.

The Redskins moving hit offers came out exceptional lately following obtaining several difficulties to begin summertime period of time.Randall Cunningham Jersey Kirk Cousins will likely be begin to seem to be any kind of lucrative starting quarterback once more, since they usually provides obtained arranged the majority of the precision along with reliability issues which extremely affected your dog at first while using the 12 many weeks. He is obtained nevertheless been recently responsible concerning several sensitive your personal your own your punches, the same as previously week’s interception as opposed to the specific Ravens, nevertheless these people completely remains much better.Isaac Seumalo Jersey As opposed to the specific Eagles, they need to generally incorporate a couple of achievement.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not only 1!Malcolm Jenkins Jersey essential

The Eagles are usually situated sixth within the small course within complete total security, nonetheless their very own guarding sensitive area will likely be, irrefutably, within the additional. Yesterday as opposed to the specific Elephants, the specific personnel restricted their very own opponent’s moving meters to be able to one hundred along with 80, nonetheless these people authorized numerous moving touchdowns.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени