Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Primary Class Soccer Playoff Regimen

Major Class Soccer Playoff Final results in addition to Schedule

Division Round

American League

Seattle as opposed to. Cleveland

(Cleveland potential customers, 1-0)

Tuesday, 03. 9 – Cleveland 5, Seattle 0

Thursday, 03. 11 – through Seattle, 4 grams. erina.

Saturday, 03. 13 – through Cleveland, 4 grams. erina.

x-Sunday, 03. 14 – through Cleveland, 1 grams. erina.http://www.falconsproteam.com/vic-beasley-jersey-c-7622.jsp

x-Monday, 03. 15 – through Seattle, 4 grams. erina.

Games 4 in addition to 5 vunerable to time period adjust.

New You’ll be able to as opposed to. Oakland

Wednesday, 03. 10 – through New york, 8 grams. erina.

Thursday, 03. 11 – through New york, 8 grams. erina.

Saturday, 03. 13 – through Oakland,Levine Toilolo Jerseys 7: 30 grams. erina.

x-Sunday, 03. 14 – through Oakland, 4 grams. erina.

x-Monday, 03. 15 – through New york, 8 grams. erina.

Game 4 vunerable to time period adjust.

National League

Houston as opposed to. Atlanta

(Atlanta potential customers, 2-0)

Tuesday, 03. 9 – Atl 7, Houston 4

Wednesday, 03.Mohamed Sanu Jersey 10 – Atl 1, Houston 0.

Friday, 03. 12 – through Atl, 4 grams. erina.

x-Saturday, 03. 13 – through Atl, 1 grams. erina.

x-Sunday, 03. 14 – through Houston, 1 grams. erina.

Arizona as opposed to. Road. Louis

(Series connected,Matt Ryan Jerseys 1-1)

Tuesday, 03. 9 – Arizona 1, Road. Louis 0

Wednesday, 03. 10 – Road. Louis 4, Arizona 1

Friday, 03. 12 – through Road. Louis, 8 grams. erina.

Saturday, 03. 13 – through Road. Louis, 1 grams. erina.Andy Levitre Jerseys

x-Sunday, 03. 14 – through Arizona, 7: 30 grams. erina.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени