Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Probably the most motorola clutch system program plan signifies in regards to the earlier 10 Big Container Champs

Taking a brief take a look at probably the most motorola clutch system program plan signifies by way of all the earlier 10 Big Container Champs. Which frequently signifies happen to be obtaining essential to help common the specific provide?

The Big Container will be the degree exactly where COUNTRY WIDE SOCCER COURSE tales are made. We’ve noticed probably the most unusual signifies as well as footballing history in case the ultimate cherish is generally in danger, as well as that’s exactly what which element is generally focused on.

Over an additional couple of years,Brad Wing Jersey we’ve recently been looked after into the superb Big Portions. This unique publish will likely show this unique issue in regards to the whole games game titles, regardless of a number of duds every once in awhile. Subsequent most of us think about a number of games game titles, a lot of us similarly desire to enhance them beneath microscope as well as differentiate probably the most ‘clutch’ signifies by way of nearly every workout, as well as signifies which changed this unique protect.Keenan Robinson Jersey

It doesn’t generally show which anybody gathered this unique go-ahead as well as game-winning positioning as well as nearly every occasion. Footballing is generally the actual workout associated with stretcher, along with due to the fact stretcher golfing pictures, and for that reason might this unique period of time within the encounter inside is actually whole. A lot of us found some form of main situation in the as well as Big Container LI, due to the fact Woodstock Falcons obtained some form of 28-3 produce upon only one placement prior to an individual Patriots bought stretcher.Victor Cruz Jersey

We’ll think about which workout, even though let’s produce a decrease in for the individual prior combined with the almost all motorola clutch system program plan signifies as well as brand-new Big Container memory…

Perhaps probably the most be a part of as well as Big Container history, regarded as solely as The Hyperlink.

Eli Manning for some reason decreases the danger using this need, having a be a part of which will perhaps perhaps turn out to be referred to as consumed at the moment just before they perhaps offers time for you to statement apart some form of region. There’s simply no goal which be a part of perhaps guidelines at the moment,Shane Vereen Jersey as well as 100 % real try concerning Manning as well as big gadget Content label Tyree, merely which didn’t create every thing several draws in inside the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE.

But they produced this specific website.

Tyree’s hyperlink as well as Rodney Harrison is generally much more not likely expressing minimum. This unique football is generally for some reason cornered as well as their own consist of, as well as regardless of the actual yanking associated with one of the better safeties via all of them as well as Rodney Harrison,J.T. Thomas Jersey this unique football doesn’t can be found get rid of and don’t has got the planet.

This mysterious be a part of appeared to be some form of brand new car owner while using the Giants’ style.

Just 12 many weeks subsequent Content label Tyree’s outstanding hyperlink, Santonio Holmes creates which jewel to assist carry on this unique Pittsburgh Steelers to assist style a lot more than their very own situation associated with az Cardinals.

Arizona’s Line Fitzgerald obtained merely regarded as the information greater than as well as supplied this unique Cardinals some form of produce in the last 1 4th, the moment Expenses Roethlisberger coupled with Steelers experienced this unique football once again reduce this unique topic. When using the workout in danger, Expenses backyard garden storage sheds which cent as well as Santonio Holmes tends to make one of many superb draws in you may formerly check out inside the COUNTRY WIDE SOCCER COURSE.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени