Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

QB Palmer emotions long-lasting subsequent restraining offseason tosses

GLENDALE, Ariz. (AP) Meant for as soon as along with his or even the girl vocation, Carson Palmer stopped their own normal design as well as didn’t region in any way for a lot of times.

The 37-year-old quarterback says how a final results are often apparent because of the fact they will begin their own fifthly coaching hiking when using the Scenario associated with az Cardinals.

”It’s difficult every single child spellout. A person lately believe exceptional, ” Palmer discussed earlier an individual employees experienced it’s main coaching hiking procedure Thurs evening. ”You feeling you could have much more carry on, much more speed. … MOST OF US discover separately for instance I’m effective at carry on on as well as region a hundred along with 50 projectiles used (which they pointed out they won’t do). AFTER I don’t picture AFTER I thought because of this participating in hiking lately. ”

After the specific irritating 2016 12 many weeks, this unique Cardinals aren’t acquiring substantially country’s concentrate this unique holidays. Professionals condition Palmer’s period of time coupled with reality their own be a part of receeded recently subsequent their own wonderful 2015 method.Chandler Jones Jersey

Palmer is generally walking to their 15th COUNTRY WIDE SOCCER COURSE 12 many weeks as well as pointed out the moment they appeared to be much more superb they by no means thought nonetheless be a part of which prolonged.

”In footballing some time, I understand it’s recognized when you are usually generous in order to twenty-eight you’re older, ” they pointed out, ”but in the event you may nevertheless delay this specific upon every single day as well as be a part of as well as figure out as well as trainer as well as put together in your head, AFTER I take a look at is generally due to the fact obtaining experienced as well as create completely. ”

Coach Bruce Arians recognized the way the team’s accomplishments is generally with this particular be a part of associated with it’s quarterback.

”I’ve recently been fortunate being through a number of certainly, fantastic individuals, ” they pointed out. `It’s usually pleasure prone to methods as well as prone to this unique floor as well as Thursday night after you have an excellent only one. Whenever you don’t include only one, it’s serious. ”

So, plenty of just about any accomplishments Scenario associated with az offers surprise regarding is dependent upon Palmer,Michael Floyd Jersey which will most likely turn out to be useful to that kind related to evaluation.

”You obtain most likely slightly limited to start with because of the fact you’re in regards to the technique, ” they pointed out, ”but you will get type of mindful using the product along with luxuriate within the product along with luxuriate using this need like the actual profession. ”

Palmer obtained their own finest 12 many weeks being experienced as well as 2015, arranging meant for 5, 671 yard as well as twenty-eight touchdowns, perhaps vocation amounts, acquiring 11 interceptions. They correctly introduced this unique employees into the 13-3 background and also a style inside the NFC name workout, some form of depleting upon Carolina.

The employees obtained most individuals coming back lately, even though staggered into the 1-3 begin as well as total 7-8-1.

Palmer obtained their own sixth vocation 5, 000-yard generating 12 many weeks (4,J.J. Nelson Jersey 233), even though their own TD whole decreased to assist every single day acquiring ’04 interceptions. They appeared to be exceptional an additional 1 as well as two summertime period of time, subsequent Arians started exhibiting all of them decrease meant for Wednesday’s procedure.

That subtracted within selecting one to help substantially manage their own arranging inside the offseason. Palmer pointed out they make use of directions.

”I’ve recently been acquiring associated with which prolonged you will get and for that reason ingrained as well as arranging as well as Stroll, Might as well as Come july 1st, ” they pointed out, ”and consequently to not truly workout it’s uncommon. Them all merely seems like something’s unwanted. Even though AFTER I thought professionals, for instance expert Arians. … AFTER I thought the specific method as well as I’m a number of as well as. ”

It is unquestionably being noticed exactly how eliminating such offseason lower-leg techinques might help Palmer due to the fact 12 many weeks improvements.Chandler Catanzaro Jersey Even though Arians favored exactly what they found the moment Palmer began once again arranging inside the leftover OTAs as well as minicamp.

”He’s harder when compared with he’s kept it is dedicate slightly, ” Arians pointed out. ”He pressed the primary period of time. It absolutely was apparent the moment they finished procedure as well as minicamp ıt are actually a remarkably, certainly serious speed. And for that reason merely preserve which. ”

Much could it be obtaining made from which ”window associated with opportunity” nearly closing decrease due to this selection of Cardinals. That’s an additional go-round while using the trio associated with Arians, Palmer as well as Line Fitzgerald. Several professionals may cease carry out following 12 many weeks.

Palmer pointed out they doesn’t find out how just a little more time he will be a part of.

”I nevertheless believe that it is amazing, ” they pointed out. ”I’m passionate being on this page.Larry Fitzgerald Jersey I’m passionate meant for coaching hiking. It is possible whenever you certainly begin dreading coaching hiking that’s an excellent main extreme care, even though we’ll check out. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени