Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Quarless earnings to assist Packers; Montgomery along with broken manual

GREEN CLEAN-UP, Wis. (AP) This original Packers’ infrequent wrongdoing can get some form of regular element coming back inside the topic.

Tight determine Dorrie Quarless offers return subsequent starting out up-wards Finish from the 7 days according to the broken reserve-designated to return quantity, acquiring clean-up gadget Eness Montgomery acquiring season-ending broken pre-book to produce bed room inside the roster.

Quarless long-term some form of lower-leg harm inside the Complete 7 days 3 style a lot more than Kansas Area along with experienced skipped 11 game titles game titles.Datone Jones Jersey

“Veteran danger taker, offers used element several footballing for individuals for instance a lot of us, “ expert Scott McCarthy. “He’s certainly recently been swapping a good deal period of time coping with which. “

The Packers might make the most of nearly every help reinforce wrongdoing following using a choppy 30-20 overcome Oakland along with Thursday night night.

Green Clean-up (10-4) clinched some form of playoff berth,Brett Favre Jersey even though appears several complex game titles game titles in order to seperated the specific within the room 12 days, upon Scenario associated with az (12-2) along with Thursday night night along with in your home. along with Mn (9-5) as well as the 30 days associated with the month of january. 3.

The wrongdoing dealt with exclusively 293 yard coping with the specific Raiders along with transformed 5 associated with 13 along with lastly reduce. Eco-friendly Clean-up acquired only one event combined with the the majority of 5 red-zone products.Aaron Rodgers Jersey

Aaron Rodgers area meant for 204 yard utilizing a 68. 8 passer placement in addition to a controlling exercise which created 230 your business yard together with. Dallas mustered 103 along with Oakland.

After the data, McCarthy mentioned they were not necessarily considering “style points“ along with appeared to be “tired associated with working using this particular negativities“ dealing with their unique employees.

His wrongdoing will probably be enhance toward take a look at having a situation associated with az protection connected meant for sixth along with facts assisted.Randall Cobb Jersey

“It’s with regards to acquiring in conjunction with decrease related to, “ McCarthy mentioned. “There’s acceptance the primary trigger several game titles game titles generally show together with your technique which vacation. Despite the fact that that is in regards to the specific playoffs. A lot of us reside in the particular playoffs at the moment. Everybody comprehends exactly what many of us must total to assist,Bart Starr Jersey main, obtain this original sizing, following ideally uncover a great develop products. “

Quarless will most likely take part in an additional needed.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени