Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Raising sanctions small perk with regard to Indian

CALCUTTA, Indian, September. twenty-four (UPI) – The actual raising associated with financial sanctions enforced through the OUGH. UTES. Our elected representatives towards Indian as well as Pakistan within the consequences of the nuclear assessments within 1998 might have arrive like a encouraged proceed with regard to Pakistan, however it offers evoked small perk through Indian.

„Except for several protection materials, sanctions don’t have any which means. WE don’t believe this can be a improvement associated with earth-shaking importance“, stated Yashwant Sinha, the actual nation’s financial minister.

Significantly, your decision in order to raise the actual sanctions arrived under fourteen days following terrorist episodes in the usa, thought to be orchestrated with a system brought through Afghan-based Islamic militant Osama Rubbish bin Packed. Due to Indian as well as Pakistan’s physical closeness in order to Afghanistan amongst additional factors, these types of nations are required in order to perform a vital part inside a battle upon terrorism announced through Wa.

Among other people, the actual politics competitors within Indian offers provided removing curbs a good frozen reaction. Based on Natwar Singh, mind from the international matters division from the Our elected representatives Celebration, the primary competitors celebration within Indian, raising associated with OUGH. UTES. sanctions wouldn’t advantage Indian a lot unless of course these people protected move associated with hi-tech places.

„It can make absolutely no distinction in order to Indian,Spencer Long Jerseys inch he or she stated. „The sanctions enforced following the Pokhran (a empty area within India) nuclear assessments within 1998 had been showing counter-productive with regard to Wa for a long period anyhow. „

The raising although, hasn’t arrive like a shock. It’s quite common understanding which for quite some time right now, the actual OUGH. UTES. business may be informing the actual OUGH. UTES. management which sanctions had been harming household business a lot more than Indian native business or even exports. For example, the actual OUGH. UTES. -based software program huge Oracle Corp. had been prohibited through promoting it’s romantic relationship dependent information administration software program techniques in order to Indian native businesses since the OUGH. UTES. management dreaded which Indian can use the machine to transport upon additional simulated nuclear check applications.

Similarly, just about all digital investigation applications in between OUGH. UTES. -based laboratories as well as Indian native specialized establishments had been stalled because of the exact same worries.

Consequently, there’s been intensifying rest. Within This summer 1998, the actual OUGH. UTES.Shawn Lauvao Jerseys Division associated with Farming reinstated credit score ensures with regard to foreign trade associated with farming goods in order to Indian as well as Pakistan. It was affected through the OUGH. UTES. curiosity about the actual purchase associated with whole wheat, below credit score, in order to Pakistan. Right after, the actual Export-Import Financial institution, Abroad Personal Expense Company as well as, the actual Industry Improvement Company applications within Indian additionally had been renewed.

Simultaneously, The actual Worldwide Army Training as well as Training course as well as authorization in order to OUGH. UTES. banking institutions to increase financial loans as well as credit towards the federal government associated with Indian had been additionally renewed.

Thus, worldwide specialists possess mentioned which even though Leader Rose bush offers cheated the actual environment associated with expectation associated with battle in order to report protection factors within raising the residual sanctions, the actual OUGH. UTES. has additionally behaved within self-interest.

Interestingly, OUGH. UTES. organizations recognized so far as 2 yrs back again which how the sanctions had been barely impacting Indian. Within Sept 1999, the actual OUGH. UTES.http://www.redskinsofficialonline.com/desean-jackson-jersey-c-1765.htm Worldwide Industry Fee released it’s statement about the financial effect associated with OUGH. UTES. sanctions regarding Indian. For the reason that statement, the actual USITC accepted how the sanctions experienced fairly minimum general effect on India’s economic climate as well as price associated with development. The actual fee believed a price associated with $320 zillion since the general effect with regard to Indian, as well as, $57 zillion with regard to Pakistan; with regard to america, this particular price had been $161 zillion.

However, there’s been taking care of from the sanctions which experienced usually concerned the actual Indian native business – the actual darkness associated with question as well as doubt more than financial relationships between your 2 countries’ companies.

Many individuals within Indian native business think that combined with the free of charge circulation associated with technologies move through america in order to Indian, circulation associated with international immediate expense as well as money through OUGH. UTES. banking institutions in order to technology-driven tasks within Indian as well increases progressively. The advantage of this particular proceed, based on all of them, might specifically end up being in neuro-scientific credit score because the OUGH. UTES. traders could obtain financial situation through United states establishments which might aid in increasing opportunities with this nation.

Confederation associated with Indian native Business Leader Sanjiv Goenka stated, „While sanctions didn’t materially effect Indian, it’s darkness experienced impacted Indo-US relationships and also the industry as well as expense emotion between your 2 nations. inch

The CII additional how the OUGH. UTES. businesses particularly might advantage because sanctions didn’t enable OUGH.Brandon Scherff Jerseys UTES. Exim Financial institution as well as OPIC through funding as well as underwriting OUGH. UTES. businesses using the services of Indian, that impacted their own exports, opportunities as well as technologies move.

The Federation associated with Indian native Step associated with Business as well as Sectors, an additional main business organization in the united kingdom, experienced which such as OUGH. UTES. companies, Indian native types as well might advantage. „The raising associated with sanctions will give you a significant mental increase in order to Indian native business since it can entry leading edge systems, inch stated it’s leader, Chirayu UR. Amin.

Meanwhile according to the actual forecasts from the agents, that experienced when the actual war-like scenario in between Afghanistan as well as america isn’t extented, removing curbs might advantage the actual share marketplaces.

The Sensex, India’s standard catalog obtained the actual elimination along with some warmness. This shut your day upward two. thirty-five percent from two, 661. thirty four, following achieving a good 8-year reduced the prior 7 days.Pierre Garcon Jersey

However, what ever could be the degree from the effect, it’s accurate when america and it is allies perform retaliate, high of it’s advantageous results with regard to Indian will be diluted very quickly.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени