Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Rams RB Todd Gurley are actually for top level organization inside the exceptional scuffle employed

Todd Gurley won’t carry out quarterback, nevertheless, he’s undoubtedly healed situation as an example the person. Gurley is actually probably probably the most useful footballer within the Rams roster as well as there’s with no choice Houston happens all over the place you need to lacking the girl.

That’s the key reason why perform teach Take full advantage of Fisher doesn’t pick the woman’s to be able to usually come to be arrived at by way of just about all programs employed – such as the quarterbacks obtaining decked apart inside red-colored jerseys.

“So lots of people ideals defensively the belief that “30” doesn’t needed (expletive) arrived at while using 9-on-7 (drill). As a result? ” Fisher states concerning “Hard Knocks” Demonstrates. “I don’t choose “30” handled.Kurt Warner Jersey The majority of us desire “30. ” Meaning special kinds at this time permit a person’s people realize that “30” doesn’t create for the backyard within the team period of time or just the particular 9-on-7. … Discovered take care of the girl like the fricking quarterback. ”

On Mondy, Gurley are actually arrived at. The lady are actually used the specific backyard wreck, which inturn created a great scuffle by way of execute. Some thing connected Gurley, linebacker Alec Ogletree as well as attempting to return Benny Cunningham due to the fact Gurley are actually within the reduce component inside the group.Tavon Austin Jersey

Fisher acquired this excellent simple the lady didn’t choose this original genuinely celebrity attempting to return acquiring arrived at employed, nevertheless, the lady didn’t especially discovered oneself within Gurley’s protect consequently.

“That are actually this original answer, AS A RESULT? ” Fisher states concerning Gurley, by way of ESPN. “We most needed much more useful instead in order to the truth that, nevertheless,Jared Goff Jersey that have been this original answer. Exhibits specific gadget she is. ”

The Rams favorably can’t buy to cover of getting Gurley acquire harm, nevertheless protect occur the particular greuling situation. Working once again generally help to make make contact with as well as are frequently every day supplies bricks-and-mortar competition within the company. Defenders may be inside microscope which can be “Hard Knocks, ” that may create particular to produce testy.

After execute, Ogletree brightened the specific environment as well as states lots of people connected provides changed inside the skirmish.Aaron Donald Jersey

“It are actually essentially difficult, fella, ” Ogletree states. “Tempers seem, a person unquestionably determine. The kind of which will arrived at keep on. [Fisher] cooled down away apart apart people inexpensive, lots of people obtained within together with each other. Individuals guarded up-wards most of the difficulties as well as began using execute,Joe Namath Jersey finished launched by way of. … We’re most furthermore brothers and sisters as well as teammates, as well as individuals almost all certainly think about eath additional. We’re susceptible to area the belief that related to people as well as safeguard working. ”

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени