Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Rangers area Playground on DL

OAKLAND, Calif., ’04 4 (UPI) – three times carrying out a poor Usa Class debut, Texas Rangers _ style Chan Ho Playground have been positioned on the particular disabled list Thursday night regarding the first time inside their occupation.

The Rangers situated Playground concerning the 15-day DL, retroactive to be able to ’04 2, due to attracted proper hamstring.Zane Beadles Jersey

The Korean righthander at first harm their own hamstring in the spring coaching begin goal twenty-eight in addition to annoyed the particular harm inside their beginning evening start Friday inside Oakland. Playground rate of recurrence 5 innings in addition to allowed 6 works in addition to 9 attacks inside an 8-3 decrease.

After Playground experienced a great MRI, Rangers orthopedist Physician. Dorrie Conway suggested the particular team to place her or him concerning the DL.Andrew Tiller Jersey

Texas appreciated righthander Francisco Cordero via Program AAA Okla to alter Playground.

Desperate to improve the actual pitching staff that skilled the actual league-worst 5. 71 TIME PERIOD inside 2001, the particular Rangers handed Playground the actual five-year, $65 thousand contract inside the anticipation he would be considered a much-needed _ style.Rod Streater Jersey

Park, twenty-eight, spent their own initial total time period while using Los angeles Dodgers inside 1996 in addition to skilled forever statement related to 80-54 together with 9 complete game titles just before placing your signature to together with Texas. She or he have been 15-11 using a 3. 50 TIME PERIOD for your Dodgers last time period,Roger Craig Jersey best the particular team inside benefits, starts (35), innings rate of recurrence (234), strikeouts (218) in addition to opponents’ actively playing football standard (. 216).Colin Kaepernick Jersey

Park allowed home works 70 2 in addition to 73 to be able to These types of region Titans slugger Craig Offers last March.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени