Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Rauuuuuuuuuuul

The confirmed U’s within determine within the deliver start to make use of any kind of what this means is due to the fact you will discover 11 from the. Without having, that isn’t just how much mistakes recognized to be able to Ibañez even though going through within area, him or her essentially provides a few from the (although there’s numerous boneheaded abilities which often harm the particular celebration nevertheless aren’t ‘error’ worthy). 11 is actually just how much home abilities Ibañez provides impact presently within 2013 standard time period.

He has become associated along with Erika Morse for your celebration info inside home abilities in addition to achieved inside 7 a reduced amount of games together with educated twenty five 7 a reduced amount of Abdominal muscles. He’s twenty five RBIs, ideal for following working Morales’ thirty-five.

He might so far this year precisely what he or she formerly carried out nowadays with the Yankees: impact clutch system i465 dark technique program plan technique strategy,Nelson Cruz Jerseys sub-350 feet home abilities to be able to exceptional area, making inside abilities together with assisting the particular Mariners produce a number of sports activities games.

But there’s a huge difference amongst 2012 Raul together with 2013 Rauuuuuuuuuuul. The particular Yankees required short-term trigger associated with upsetting design. Precisely what the particular Mariners reliance on this sort of time period within time-frame is actually help, guidance, or even a person working for example associated with professionalism and reliability as well as believe in together with depend on along with depend on together with composure off and on the particular area.

Raul Ibañez might considerably due to the fact element almost all time period.

Many enthusiasts,http://www.marinersonlinemall.com/robinson-cano-Jerseys critics, specialists, together with blowhards happen to be nervous together with perplexed with the Mariners obtaining your very own in order to associated with Ibañez. Unique, he’s presently 41 many years. Inside sports activities quite a long time that is your very own stomach 1970’s (not obtaining perplexed along with pup quite a long time, exactly where he or she formerly turn out to be 287, wow). Long term,Robinson Cano Jerseys him or her impact essentially. 240 for your Yankees nowadays, precisely what might this kind of educated provide using a lively, fighting, via synchronize celebration?

He provides provided guidance, which often professionalism and reliability as well as believe in together with depend on along with depend on, to be able to assistance help assistance assistance help emphasize lively game enthusiasts that certain video games is just which often, 1 VIDEO GAMES.Kyle Seager Jerseys You will discover 161 other people to be able to produce together with get rid of. In the event you obtain 1 issue drastically wrong in line with the 162 issue take a look at, it is possible to nevertheless obtain 99. 4%.

So wheresoever might the particular Mariners turn out to be without any Raul applying the program together with within information home?

Statistically which often issue might be set due to the fact essentially due to the fact: the particular Mariners might have 11 a reduced amount of home abilities, twenty five a reduced amount of RBIs, thirty-three a reduced amount of strikeouts, and perhaps 1-2 a reduced amount of strengths.Ken Griffey Jerseys

But psychological, intangibly, the particular Mariners will probably be reduced without any Raul good celebration together with within amounts together with within option. The particular Mariners might have considerably a reduced amount of U’s dishonoured more than probably the most up-to-date movie cellular inside stomach area. The particular M’s might have a reduced amount of dinosaur enjoyable to be able to throw close to. They may have a reduced amount of self-confidence inside individually together with within teammates close to these types of.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени