Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Ravens Let go Justin Forsett Utilizing Different Idea Meant for Backfield

The Ravens contain a young ones exercise taking effect on their backfield. When using the impending profit for Kenneth Dixon, Forsett stands out as the occasional fella released. Frankly it’s really hard that will assert when using the step.
div. apply-now. fill out an application mode.Jimmy Smith Jersey send in. apply-now-submit-1: are positioned background-color: #c0a741!important;

Forsett was initially a good super star when using the Ravens during 2014, however , let’s take into account Whilst gary Kubiak has got constructed numerous functioning back appearance superior. During 2015 Forsett came across minimized results earlier than breaking up this tricep / bicep during the same exact match the fact that Flacco took this ACL. This current year Forsett was initially quite unbeneficial.Kyle Arrington Jersey Forsett came across thirty-one completing effort regarding who the winner together with mustered basically 98 gardens. 3. a pair of gardens in each offer isn’t dropping it all.

Forsett’s major predicament was initially he was initially extraordinarily straightforward sort out. My best best companion wants to mention that your a blowing wind may well require her affordable. Despite the fact that this is a bit of strong, it’s really hard to speak about the fact that Forsett was initially recognised meant for this demanding functioning.Kenneth Dixon Jersey
. theiaPostSlider_nav. _lower display: none !important

Terrance Rest of the world now could be accountable for any Ravens backfield. Rest of the world brought any Ravens one of the best results within the functioning match regarding who the winner with Oakland Raiders. Any old Towson super star fell apart a handful of fine carries on together with have 113 gardens regarding basically twenty-one offers. Rest of the world shined during the preseason.Terrell Suggs Jersey As soon as the Ravens gave up on smashing offers, it all made it possible for Rest of the world to look for this groove.

Kenneth Dixon is among the most the majority exhilarating rookies any Ravens own ever endured. It feels like Dixon could add certain substantial execute opportunity within the Ravens sporting breach. The crucial element is certainly make sure that these break any offers from a useful way. Genital herpes virus treatments have is ideal for Rest of the world to generally be any workhorse together with Dixon to generally be any turbo stick improve for schedule.

When any Ravens discover how to take advantage of any sporting breach,Javorius Allen Jersey any offensive needs out even to another point. At this moment it is actually straightforward the fact that Forsett, nearly people enjoyed reading her were the reply. THAT I applaud the judgement, despite the fact that it’s bittersweet to observe Forsett give. She a great example of this associated with a superior fellow during the FOOTBALL.

This report first sprang out regarding

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени