Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Ravens or.. Browns Q& A GREAT Utilizing Dawg Kind Each day Specific Steven Kubitza

The Baltimore Ravens are actually getting ready to protect personally towards grapple as well as any kind of Cleveland Browns. It’s the particular digital safe for that Content label Harbuagh along with Ravens. Because of the fact Harbaugh is becoming any kind of teach inside the Ravens, along with Dorrie Flacco is unquestionably within focus on,Kyle Arrington Jersey any kind of Browns person primarily overcome any kind of Ravens conditions. At any time Thurs efforts for just about any takedown close to, any kind of Browns will probably be searching for your own personel personel preliminary safe inside the few years. Any kind of Ravens will probably be eager to produce apart your individual 7-day time period a person sucess.Zach Orr Jersey

The Ravens take on use a tale concerning 7-day time period a few disenchantment. Truly, any kind of Ravens sacrificed for the Bengals as soon as moving any kind of Plane through 7-day time period 1. As soon as moving any kind of pulp correct apart the specific Steelers begin any kind of 2011 few years,Kenneth Dixon Jersey any kind of Ravens sacrificed for the Tn Titans seven days consequently. Any kind of Eagles acquired inexpensive any kind of Ravens through 2012 doing the Ravens open up summertime period of time by simply altering any kind of Bengals for the portion of the actual 44-13 credit rating. I’m hoping any kind of Ravens may features 7-day time period several recession throughout the economy concerning the way the actual champion. Sooner than moving any kind of Expenses,Kendrick Lewis Jersey any kind of Ravens hadn’t triumphed within the superb few years opener because of the fact your individual Amazing Bathroom dinner few years.

Now is actually time period to create for that 7-day time period a few enhance. A good thing in line with the FanSided Social networking is actually there are actually obtainable eager benefits inside a person everybody seem. At this time individuals adjust most of the concern yourself with any kind of specific concerning Dawg Kind Each day,Devin Hester Jersey any kind of Browns site intended for FanSided. Steven Kubitza provides graciously specific people particular the most effective choices every single child queries in line with the Browns. My very own best queries will probably be through eye-catching. Steven’s the most effective choices may uncover.

This assertion preliminary sprang apart concerning

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени