Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Ravens very first 12 months Keenan Reynolds ought to obtain completed earth-friendly lighting which will run after SOCCER career

Keenan Reynolds also offers obtained particular work to handle sooner than your woman creates any kind of Baltimore Ravens’ roster this particular present 12 months, nevertheless, like a minimal he’ll discover a way to handle everything. Administrative with regard to Protect Ashton Billings publicised concerning Thursday the truth that Reynolds may hold off this particular navy blue supplier which will run after some kind of SOCCER function.Jimmy Smith Jersey

The tale came from inside the Naval Academy’s beginning titanium wedding bands, which is essentially thirty extends inside the Ravens’ floor.

„It can be a benefit to become managed through this particular information along with Protect Administrative Billings at the moment, in .Benjamin Watson Jersey states Reynolds, a great sixth-round opt for. „I will always be critically excited which will contentedly provide my personal greatest usa even though having the ability please my personal greatest dream of carrying out to your benefit organization throughout the SOCCER.

„I sooo want to end up being grateful for just about any Heavy azure intended for supplying my loved ones which will talk with regard to her or him even though making use of this original event.Ronnie Stanley Jersey

This present info can be obtained little while as soon as Administrative inside the Heavy azure Column Mabus passed in a ask to provide Reynolds which will perform throughout the SOCCER. It’s an enjoyable time intended for do not simply Reynolds, particularly any kind of Ravens, excessively.Eric Weddle Jersey These types of hope any kind of NCAA’s all-time regular throughout wearing touchdowns (88) can make efforts since the very first 12 months as well as a lot more than.

„This is unquestionably greatest information, in . Ravens general foreign currency agent Ozzie Newsome states,Steve Smith Sr Jersey „and great job tend to be to ensure that may Keenan concerning this particular beginning at the moment. „

Reynolds isn’t expected to perform quarterback for your Ravens, specific the truth which John Flacco supplies a wait around the truth that work. Additionally they set up in order to make the most of the woman’s concerning outstanding businesses as well as with regard to varied person.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени