Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Record: Stevie Dark brown leafy to assist move round the large kids along with caution getting Texans

Record: Stevie Dark brown leafy to assist move round the large kids along with caution getting Texans

The Betting tend to be getting involved in a task associated with cat-and-mouse getting secure methods Stevie Dark brown leafy returning so frequently, even though which exercise will most likely at this time perhaps end up being more than. Right after allegedly getting captivation through numerous rivals, along with mulling over the actual Giants’ distinctive provide, Dark brown leafy offers favored in order to move via to another labor force.Nikita Whitlock Jersey

Kim Jones about the NATIONWIDE SOCCER CATEGORY Group stated Sunday evenings which Dark brown leafy distributed to the woman’s they’ve made the decision phrases when using the Houston Texans.

Brown’s holiday when using the The actual large kids appeared to be the encouraging only one. Right after getting involved in usually unique rivals along with shifting throughout about the Oakland Raiders in the direction of Indy Colts, Dark brown leafy situated a place inside the Giants’ efficient roster along with his / her lastly 12 months in the NATIONWIDE SOCCER CATEGORY along with 2012.

The ex- seventh-round choose developed in to this particular Giants’ constant beginning secure methods along with 2012 appeared to be some kind of big 12 months meant for all of them.Eli Manning Jersey He or she racked in position 70 6 occupies, needed a few fumbles, recoverable a few fumbles along with intercepted 7 moves.

Brown appeared to be guaranteeing one of the league’s best clean safeties before obtaining his / her ACL within the 2013 preseason. Right after missing the entire 2013 regular 12 months,Mark Herzlich Jersey Dark brown leafy introduced some kind of one-year long-term agreement when using the The actual large kids along with 2014. Unfortunately, he or she appeared to be some kind of include associated with his / her ex- personal used combined with the The actual large kids benched all of them starting in the 12 months before you begin all of them once again to assist within near closeness obtainable 2014.

The The actual large kids produced the actual provide along with dug the top in this only one. Since Dark brown leafy is actually lifeless,Jay Bromley Jersey Nat Berhe, Cooper Taylor, Josh Gordy along with Jones Gordon are the exclusively genuine safeties nevertheless inside the roster. Cornerbacks Chykie Dark brown leafy along with Bennett Knutson will also be rumored to be moving to assist secure methods similarly.

The secure methods conditions is generally merely this particular team’s just about all show itself the weak point inside the roster.Victor Cruz Jersey This particular The actual large kids will probably produce at least one likelihood to assist compete upon secure methods in this weekend’s draft.

(h/t Substantial Violet View)

Photo Credit scores: is Bello/Getty Images

For much more inside the The actual large kids along with additional NFC Range, you could discover Steve along with Bebo @DanSchneierNFL

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени