Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Redskins recover Tre Manley

ASHBURN, Veterans management., 03. twenty-two (UPI) – Skilled protect Tre Manley, which was already suffering from accidents inside present time period, delinquent Friday have been re-signed via their own NATIONWIDE SOCCER CATEGORY team, the particular California Redskins.

It is really hard to see when Manley have been reduce because of attrition as well as poor efficiency, every related to which have been components inside the Redskins’ loss to be able to Completely new Orleans in addition to Eco-friendly These kinds of the past a fortnight.

Rookie quarterback Beef Ramsey happen to be beneath seige the ultimate a fortnight.Doug Martin Jersey She or he have been sacked 7 period of time within the real Saints’ video game, in addition to have been sacked four events via Eco-friendly These kinds of.

The totes simply notify the primary story due to the fact Ramsey offers recently been intercepted 8 events, recently been hurried as well as irritated on several proceed initiatives, in addition to fumble 5 events, shedding four of those.

Johnson, the actual second-round select via California inside the 1994 create through Temple,J. R. Sweezy Jersey utilized the particular Redskins regarding 7 several years (1994-2000). Inside 1999, really the only 12 several weeks through which Manley steered free from injury-free, she or he aided the particular Redskins be entitled to the particular postseason in addition to wen for the Expert Meal.

In 2000, she or he skilled the actual season-ending lower-leg harm inside Video game four. She or he mentioned he is undoubtedly they can recover their own prior kind.

„As extended simply because people quit sliding concerning the again related to my own upper thighs,George Johnson Jersey in . she or he mentioned. „I carried out damage, nevertheless I’ve by no means recently been hit with the trainer ALL OF US observed coming. „

Johnson have been mentioned with the Cleveland Browns inside the development create inside 2001. Their own 2001 time period while using Browns completed subsequent simply 3 game titles with an extra lower-leg harm.

He skilled returned in the divided quadriceps muscle tissue previously come july 1st period when the Browns released her or him subsequent Cleveland government bodies mentioned these folks didn’t sense she or he may remain healthful for just about any total time period.

Recently,Mike Glennon Jersey she or he worked out while using Tampa These kinds of Buccaneers, nevertheless was not supplied the actual contract. She or he mentioned how others encounter her or him does not concern her or him.

„I definitely need to familiarize individually while using Redskins once more, in . Manley mentioned. „It’s for example going to a fresh team. Nevertheless,Clinton McDonald Jersey you understand, ALL OF US achieve carry out basketball once more. It’s most excellent. „

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени