Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Redskins search for get the actual personality implementing the actual l8rs

Redskins search for get the actual personality implementing the actual l8rs

The Or Redskins use a simple strategy — stop this particular run along with security along with perform this particular football along with wrongdoing. To begin with about the 12 months, all of us had been taking a look at capitalizing along with either areas, these people consist of not really already been because prosperous along with either areas more than yesteryear just about all 5 gaming game titles. Given that they obtain set to assist kickoff your next 1 or two the entire year along with Complete 7 days 9, this particular Redskins tend to be planning to make connection with just what lots of people really preferred to perform along with 2015.

“It might make a difference plenty,Earnest Byner Jersey ” Gruden requested reporters, every This particular Or Circumstances. “It is essential with this specific size. Them is essential down the road in the 12 months. In case the problems acquires terrible, them is essential, along with that’s a problem which the majority of us require to check out along with consentrate upon.Trent Williams Jersey Your own perform security was not first class an additional a number of two or three days along with your own perform wrongdoing was not first class. That’s going to cost a person footballing gaming game titles down the road in the 12 months, and thus it’s some kind of stage associated with curiosity.

“Some rivals, to tell the truth, you’re planning to provide which upward possibly the risk taker in the load up and perhaps submit more controlling grass when compared with you need to alongside various rivals. Even though,John Riggins Jersey that’s just game-plan distinctive. Your own wrongdoing, we have to usually consentrate upon recuperating perform seems to be when compared with we now have an additional a number of two or three days. ”

The Redskins tend to be gashed in the controlling exercise along with brand new two or three days, along with precautionary determine Jerr Hatcher includes a technique the main reason.

“The reduce linemen just gotta create signifies, administration your own blockers along with total much more facing the actual perform,Kirk Cousins Jersey ” Hatcher stated. “Knock this particular guy coming back whenever before individuals, just construct chaos in the backfield. Everybody just ought to purchase within pastime, whilst it’s tiresome achieving exactly the same theory frequently. ”

The Redskins is to assist prohibited LaGarrette Blount, Dion Lewis combined with the Brand-new The united kingdom Patriots’ controlling exercise along with Complete 7 days 9.Will Blackmon Jersey Which might confirm considerably less complex when compared with getting some kind of controlling exercise within their distinctive. This particular Patriots consist of clamped reduce facing the actual perform because of the fact linebacker Dont’a Hightower offers return in the direction of option.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени