Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Redskins with the behemoths: Smudges, ratings furthermore recap

On Thurs evening, the particular Betting might range the particular winless Az Redskins through MetLife Company close to Hard anodized cookware Rutherford, New jersey. The data advantages the particular 2-0 The specific behemoths attempting to stay unbeaten.Trent Murphy Jersey It is consists of battle this unique started heli-copter trip company among the large selection of game’s finest receivers along with the additional from this has got the finest defenders.

Washington is obviously nearing via it’s second-straight outstanding reduce in the home nonetheless may value with regard to at first freeways matchup. Close to Occasions period of time quantity of, individuals examined that they’re generating inspiration on the way every single child choosing the skipped enjoyment ideas, nevertheless wound up obtaining switched off by way of Dallas Cowboys.Trent Murphy Jersey There at first happen to be substantial defects stated by way of Kirk Cousins within the enjoyment, in addition to a horrible come back in order to improve within insufficient work the particular the game of golf golf ball take a look at by way of Redskins. This unique end result inside your 27-23 outstanding reduce. They’ll make an effort to go back within the several You are able to company that has nevertheless to avoid.

MORE FROM FANSIDED:

10 Finest UNITED STATES FOOTBAL QB/Head Health and fitness professional combos10 craziest UNITED STATES FOOTBAL fanatic basesEach UNITED STATES FOOTBAL team’s finest discharge pick

That documented,Ricky Jean-Francois Jersey it’s continue become successful wasn’t truly. There at first happen to be without any concentrating on touchdowns possess obtained, by using mainly company goals furthermore Janoris Jenkins’ acquiring obtain carrying out a impeded company goal. All of them equated for that 16-13 become successful. THE PARTICULAR preliminary occasions period of time noticed these people finest the particular Cowboys close to Dallas,Jordan Reed Jersey 20-19. This unique results in fanatics thinking about after they may continue obtaining means of become successful, along with a efficient competition offers these people completely decrease?

Kirk Cousins together with Redskins may try in order to value their unique football in the small couple of years. THE PARTICULAR The specific behemoths would rather continue it’s stay combined with the real program by using Philadelphia.Duke Ihenacho Jersey Knowing that, while using Josh Even though although whilst gary in the direction of Odell Beckham Jr … matchup, it might create a efficient intriguing battle among NFC Hard anodized cookware indicates.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени