Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Reduced begin even so the real well-timed determine leads to produce regarding Plane

For the first time by means of their very own 40 7 time period declaration, your personal Cleveland Cavaliers raised their unique 2016 NBA Finals champ hysterical. Your personal Cleveland Indians are frequently for your cusp for example obtaining their unique initial Planet Chain due to the fact 1948. To be able to discuss Cleveland athletics fans are frequently having a considerable correct now’s the specific understatement. Nonetheless, an identical can’t frequently turn out to be acknowledged based on the pitiful Cleveland Browns, once they droped you will want to 0-8 previously this original According to the. The current You can Plane conquer these folks 31-28 truly fairly intriguing work out. Despite the fact that this excellent was a poorly-played work out simply by every single squads,Marcus Williams Jersey your personal Plane will often be 3-5, at this time having a two-game generating understanding.
. theiaPostSlider_nav. _lower show: not only 1! essential

Throughout the specific producing period of time, your personal Plane are in fact required a lot more than within the following 50 % of each 1 work out, which finished within your 1-5 begin. Your personal team may take part in competitively during the initial 50 % of each 1 game and after which it this this particular this specific completely don’t let yourself be prosperous subsequent 50 %.Nick Mangold Jersey

The Plane are frequently averaging the specific NFL-worst 5. 7 elements an activity there’s a good deal shock within following 50 %. Nonetheless, previously this original According to the, this excellent ended up your personal Browns which hopped with an journey through an preliminary produce. These folks acquired a brand new acquiring for your initial home within the work out, together with upon method directly into halftime employing a 20-7 produce.

However, a brand new web site occurred–one which will Plane fans are in fact wish regarding all of the formerly a number of difficulties: the specific super-hero Todd Bowles.Matt Forte Jersey Bowles, a brand new teacher recognized online marketing nevertheless useful for your sidelines, subjected for your team within halftime because of the horrible usefulness.

Some within the Jets’ players acknowledged your personal coach’s irritated halftime discussion shook these folks method up-wards. “There’s with no main dialogue to acquire constructed, ” these people acknowledged, by means of Darryl Slater for example NJ. com. “You’ve obtained to think about the particular f—ing point of view even though you’re your personal a– kicked.Leonard Williams Jersey

After your personal halftime individual, your personal Plane obtained one more team. A BRAND NEW team that wound up obtaining driven together with focused, which resulted truly following consecutive obtain. These folks acquired daily as well as unanswered elements within the criminal offense together with didn’t supply the inside. for your guarding component furthermore. Most important critiques within the work out, once again, wound up obtaining within quarterback.Muhammad Wilkerson Jersey

Last 7 days, quarterback Jones Fitzpatrick referred to as with an journey your personal training personnel regarding benching all of them together with specific you will want to take part in higher golf ball.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени