Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Remembering time period Andre Manley area the particular beatdown upon Cortland Finnegan

One within the NFL’s best receivers within the earlier 15 many years known as this specific perform upon Fri due to the fact Andre Manley released their very own pension plan. They steps with the activity as being a person inside the actual Titans, nonetheless he’ll totally turn out to be appreciated concerning their very own historical profession within Houston while using the Texans.

Johnson is actually heading since the Texans’ all-time greatest recipient as well as 13, 597 yards along with sixty four touchdowns. The following nearest within individuals businesses is actually Owen Daniels as well as four, 617 yards along with 20 9 touchdowns.

Johnson initial very first first got it completed using the real relaxing way of thinking along with thoughtful thought process, jumping fairly underneath the radar within Houston on a lively Texans organization. He’s heading within traditional Andre Manley style, with no generate winding up inside a easy assertion due to the specific group.Christian Covington Jersey

Despite their very own soft-spoken character, fans may bear in mind time period they completely ruined Cortland Finnegan in a on-field battle.

You keep in mind this specific, don’t a person? The specific Texans happen to be taking pleasure in the specific Titans within your house upon Nov. twenty-eight, 2010. Every happen to be continuing via anything gaming prolonged, obtaining bodily on the exterior associated with at any time Finnegan structured through by way of Manley. There’s been numerous difficult episodes, several inexpensive pictures by way of each and every avid gamers along with mind-boggling chippiness.Arian Foster Jersey

It happen to be completely bodily soccer, furthermore it had been wonderful — till every found attacks within the 4th a quarter as well as underneath 8 min’s every single child execute.

Finnegan supplied Manley the particular jab within generate security, that Manley certainly didn’t really worth conducting a night associated with back-and-forth. Finnegan truly pointed out “watch this” prior to the execute started, that was the particular extreme care within the battle which ensued.

Both avid gamers happen to be fined $25, 000 along with thrown inside the gaming with regard to actions, even so the cost these people paid happen to be really worth the specific space for storage. It had been as a result instead of Manley to own event associated with design similar to this no matter obtaining this specific very difficult participator.

He wasn’t delighted subsequent,Brian Cushing Jersey apologizing every single child their very own teammates concerning their very own participation. They wasn’t i am sorry to think about their very own frustration on Finnegan, despite the fact that.

“I believe that she / he happen to be discouraged making use of precisely what happen to be happening with the gaming, ” Manley pointed out. “He held undertaking small elements. MOST OF US educated them, ‘Just because of the fact you are discouraged, you have to stop exactly what you are undertaking. the actual I suppose they believed it had been humorous. They happen to be annoyed because of the fact we’d changed a number of keywords and phrases.Greg Mancz Jersey They attempted every single child quickly pull personally because of the fact they believed MOST OF US was not searching. They purchased my very own suspensions apart. MOST OF US purchased their very own apart, and it also went by way of there. ”

The 2 certainly experienced a number of severe poor bloodstream collectively for a long time, culminating at any time Finnegan out-of-date final period of time. They required 1 last chance via Manley at any time they released their very own pension plan, stating their very own best repent is actually she or he wishes they “could possess tossed a number of haymakers via Mr. Manley. ”

“If we’re capable of fulfill within the darkish street one of these simple amazing events, whomever happens,Johnathan Joseph Jersey that may be outstanding, ” Finnegan pointed out.

Fights don’t usually occur within the COUNTRYWIDE FOOTBALL CLASS, along with they’re hardly ever seen in the truly amazing moderate, nonetheless it absolutely was probably the most unforgettable events associated with Johnson’s profession.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени