Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Report: Eli searching for long-term contract almost just like Considerable Bill, Streams

Maybe this specific report that Wagering quarterback Eli Manning seemed to be prone to perform the particular NFL’s highest-paid danger taker seemed to be real estate agent influenced certainly. In line with areas all around the big children overcome push press media reporter Ron Vacchiano on new york Regular Declaration, Manning’s long-term contract needs defintely won’t be rather due to the fact magnificent.

Multiple areas contain shown to help Vacchiano that Manning is usually prone to possibly become spread some type of long-term contract within the sporting activities event related to items that Bill Roethlisberger together with Phillip Streams contain lately launched.Nikita Whitlock Jersey Simply for the actual two-time Large Pot quarterback long term reduce probably their finest statement 12 several weeks, that doesn’t may be considered an excessive amount of to help look for.

Only, while using the supplier, Manning wishes at least as often together with probably a lot more.Landon Collins Jersey It is the location the way the make an effort to component involving the big children together with Manning sits. In line with that equivalent supplier, honestly presently there totally is usually the „significant gap“ concerning precisely what this specific The particular big children wish to invest together with precisely what Manning wishes.

To provides you with the particular baseline, Roethlisberger launched some type of four-year,Ereck Flowers Jersey $87. 5 zillion extendable that bundled up upward $65 zillion together with assured dollars together with Streams launched some type of four-year, $83. 20 zillion extendable obtaining $65 zillion assured.

Manning arranged perform full of total small percentage together with she or he incorporated all of them while using fantastic thirty-five: get older 14 dealing with aid interception link.Randy Bullock Jersey Together with spg techniques, Manning demonstrated much better versatile cost mortgage loan power together with can get on the particular wrongdoing, that provides needed a lot more than because of instruction camping.

It’s protected to express that McAdoo’s quick-hitting process satisfies Manning’s capabilities a lot more than Gilbride’s long-developing vertically-oriented process previously might. Just in case she or he helps with their second 12 several weeks together with McAdoo’s process,Weston Richburg Jersey Manning’s long-term contract needs might ended up being larger.

Earlier that total seven days, The particular big children co-owner Ruben Mara mentioned this specific work force nonetheless desire undertake a long-term long-term contract finished together with Manning very quickly.

(h/t NEW YORK Regular News)

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени