Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Research exhibits the worth related to grazers intended for fence reefs

PANAMA THE REGION, Compacted country side associated with small nation associated with compact country of panama, Economic climate is actually proven. 5 (UPI) – Any kind of atmosphere is really a truly coping with react, much more vulnerable as opposed to a few. Scaled-down adjustments might provide huge in addition unexpected outcomes.T.J. Lang Jersey Groundbreaking investigation implies that intended for fence reefs round the Carribbean, quite a bit is determined by moderate grazers – the same as seaside urchins in addition parrotfish.

Scientists about the Smithsonian Appealing Pursuit Begin have been creating the particular grazing features including scaled-down designs within the Carribbean, in addition types personal great results suggest a great abudance including small domestic pets may well really consume algae through offers commensurate along with a lot larger herbivores.

That’s good point about this intended for Carribbean hurdle reefs, a lot of which are installed along with converted into degraded in addition to overgrown along with algae.Davante Adams Jersey twenty six in the past, the health condition erased long-spined darkish marine urchins, Diadema antillarum, due to the Carribbean – all of the grazing types hurdle depended towards maintain sneaking algae far away.

Long-spined darkish marine urchins obtain released that you should gradually coming back, with that said types personal quantities remain just 12 % from the totals in front of die-off.Clay Matthews Jersey

„Even consumers people that experienced do miracles adequately together with D. antillarum didn’t anticipate which it really is recovery will be because of this irritated as well as which frequently it’s minimum might guide consequently greatly that you should enhancements close to challenging enviromentally pleasant locations for example challenge reefs, micron STRI staff scientist Harilaos Lessios stated within the details released. „Its repair happens to be the exclusively optimistic smile inside the dismal prospects created for Carribbean reefs. „

In a newbie, however,Datone Jones Jersey scaled-down urchin in addition parrotfish types is going to be completing. People discovered a few of these minimum grazing types taken care of created for 80 % about the biomass energetic within degraded reefs.

„These dollhouse-sized types obtained right here the invest much less along with reefs along with Stream-lined location concerning compact country of panama, and could additionally issue elsewhere really, inside. recognized staff scientist Harry Altieri.Nick Perry Jersey

The distinctive evaluation appeared to be created inside the time-table Healthcare Checks.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени