Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Responses inside the Chargers’ visit CHICAGO, IL

When the specific Chargers released their unique programs to maneuver to be able to La upon Thurs evening following buying and selling yesteryear 56 many years within Hillcrest, the specific response upon social networking ranged by way of frustration concerning fans losing their unique group every single child enjoyment on the most recent logo design which eerily seems like 1 within the well-versed La sports activities franchise’s.

The piece of software, interlocking “LA” utilizing a very bolt obtained from the specific “L” concerning the excellent azure history came out for your far better such as the interlocking “LA” that is as a result well-known since the Dodgers logo design, as well as several the specific NHL’s Tampa Clean up Very combined within too.

While it’s unclear when the logo design is actually long-term or perhaps a placeholder, this specific carry out pull disapproval by way of the kind of earlier Chargers middle Chip Hardwick, along with mockery inside the NHL’s Dallas Celebs.

Take the appearance through a few of the additional responses for that data:

“Relocation is actually unpleasant concerning businesses along with metropolitan areas. It’s particularly unpleasant concerning fans,Jahleel Addae Jersey along with the fans within Hillcrest possess provided the specific Chargers efficient along with reliable assist concerning more than 50 many years, which makes it much more annoying that folks couldn’t resolve the specific business concern. Due to the fact hard since the data is fantastic for Charger fans, WE recognize Dean Spanos along with on their own carry out something they might every single child choose a helpful answer within Hillcrest. ” — COUNTRYWIDE FOOTBALL CLASS Commissioner Roger Goodell

“People, certainly they’re astonished. They’re let down; within shock is actually an additional expression we would make the most of. Along with rightfully as a result. For me almost all Hillcrest fans, these people experienced such as this would not occur; this specific couldn’t occur. Fifty-five,Antonio Gates Jersey 56 many years within Hillcrest, these people in no way most likely might presume the specific Chargers may disappear. That’s the majority of they have recognized. It’s many years associated with soccer that people are becoming up-wards purchasing period of time seats within Hillcrest. To share shock, it may though it is merely certainly be a efficient sufficient expression indicating exactly what they’re sensation right now. ” — LaDainian Tomlinson, Chargers operating once again 2001-09

“I basically didn’t believe that Hillcrest may eliminate specific Chargers. You realize precisely how businesses excellent placement along with city facilities excellent placement, nonetheless, an individual determine something will likely be solved.Dontrelle Inman Jersey ” — Professional Soccer Area associated with Famer along with Hillcrest nearby Marcus Allen

“S/O for that reliable fans prepared to choose this specific carry on near to. Thank you for top level degree 12 many weeks associated with my own entire living. ” — Chargers thoroughly clean safeguarding lineman Joey Bosa upon Tweets articles.

“In sports activities, businesses produce along with people eliminate. The specific Chargers happen to be eventually in no way prepared to utilize the majority of us as being a group as a result we’re capable of accomplish discussed achievement. Dean Spanos created an unhealthy choice, along with he’ll repent this specific. Hillcrest didn’t eliminate specific Chargers. The specific Chargers basically dropped Hillcrest. ” Hillcrest Nan Kevin Faulconer

“If anyone considering depleting my very own layer I’m certainly not Lebron I’ll seem look for a person.Keenan Allen Jersey lol” — earlier Chargers linebacker Shawne Merriman upon Twitter

“Heartbroken concerning Hillcrest along with the (hash)Chargers fans. Hillcrest might generally become Americas finest town. ” — earlier Chargers operating once again Edwards buddy jacob black Hester upon Twitter

“The Chargers might make the particular COUNTRYWIDE FOOTBALL CLASS personalized truly livlier, and provide sports activities fans all over the place an additional bring about to stay La. MOST OF US congratulate Dean Spanos along with the whole Chargers organization, along with presume the specific incredible endeavours they’ll help to make for the whole area. ” — La Nan Eric Garcetti

“We possess lots of outstanding memories nonetheless, based on the open public treasury, you’ll discover limitations in what you’re prepared to handle to maintain some thing similar to this particular the next. — Hillcrest Region Operator Ron Roberts

“I believe the specific Spanos members of the family does something these people perhaps might to obtain a business constructed there, brought on the city.Orlando Franklin Jersey This specific basically didn’t workout. It’s obtained being difficult night using the individual. They’ve been recently outstanding when compared with which neighborhood. Along with it’s obtained being difficult night for the fans within the Chargers along with the people associated with Hillcrest. ” — Broncos Head May Ellis.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени