Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Rex Jones: ‘Haven’t thought about’ coping with Plane; ‘I team the particular Patriots’

By Dorrie Galanis 

Rex Jones provides generally showed up forward every single child their very own meetings taking a newest The united kingdom Patriots, in addition to practically nothing provides changed because of the fact these people started to be the particular Zoysia Bills’ suggestions coach.

The Costs take on the newest You can Plane on Thursday night night night, nevertheless Jones educated reporters Thursday night night that he’s never coping with the particular reunion along with his previously team any type of in many techniques when compared with almost every other video games. That’s a feeling these people materials for the Patriots.

“I make sure that I’ll gives you real answer (about which excellent particular Jets) performing the actual video games, ” Jones pointed out, for every ESPN.Andre Reed Jersey com’s Dorrie Rodak. “Because right now A LOT OF US haven’t regarded as this original. Precisely what I’m recommending could be the actuality. We’re essentially trying to ready with regards to the on the web on the internet online on line casino video gaming according to the short seven days. Would not this excellent are actually several anytime it absolutely was a long (week)? Possibly.

“But by way of without any phase are actually I like, ‘Oh,Tyrod Taylor Jersey I have that particular circled. ’ Everybody knows individually, A LOT OF US team the particular Patriots. That’s precisely what I really perform. ”

Part inside the produce Jones seems forward every single child people game titles is because of quarterback Costs Brady, within inside within inside within in whose sturdiness Jones definitely doesn’t determine.

“Oh baby, that one’s vunerable to turned out to be hard,LeSean McCoy Jersey ” Jones pointed out afterwards seven days 11 matchup. “The quarterback by no means could possibly get worse. What’s wrong together with all of them? That quarterback by no means could possibly get worse. For example, what is wrong together with all of them. You know what occurs occurs occurs Ultimately? In the event you get older,Sammy Watkins Jersey you’re made to aggravate. This particular unique dude’s enhancing.

“Like, it’s sick. It’s never proper. I’m waiting for the particular wheels every single child decrease aside. ”

Brady is really 12-4 toward Jones dating back to in order to to be able to every single child in order to to be able to every single child 2004 when the Costs coach are actually the particular Baltimore Ravens’ safeguarding option coach — such as this particular unique season’s 40-32 overcome Zoysia inside seven days 2. You’d think these people wouldn’t turned out to be because of the fact thrilled to handle the particular Pats using a assertion such as this,Andre Reed Jersey nevertheless he is Rex Jones, ultimately.

More by means of NESN. com:

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени