Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Robert Jones Good remarks His / her Buccaneers’ Security

The Buccaneers acquired a whole lot being anxious about taken from their particular few days a single success, about crime and also security. We’ve mentioned Jameis Winston and company, yet let’s take a peek on the reverse side. About security,Kwon Alexander Jersey they will sacked He Johnson 3 x and also acquired many difficulties, and also contrary to the work they will used the particular Falcons to be able to fifty-two meters.

Pretty excellent I might point out.

Thursday can be a manager evening across the AMERICAN FOOTBAL, as well as the Bucs implemented in which method last night.Vincent Jackson Jersey Shielding manager Robert Jones spoke for the mass media, and also acquired some very nice what to point out concerning his / her security.

First around the resiliency:

He has been somewhat mindful from it, yet in general really content. Think about the particular connection?Louis Murphy Jersey

It’s excellent which he is obviously seeking in advance. Sure we were holding excellent, yet you can find items they could carry out far better.

Any mentor can recognize his / her fantastic participants and also management. Jones is aware a single,Warren Sapp Jersey and also his / her identify will be Kwon Alexander:

Every morning hours. Kwon can be a person which is famished being fantastic, and also Robert Jones is aware that which is augmenting that.

He has been furthermore pleased with his / her younger cornerback, Vernon Hargreaves:

It could have recently been one thing when Vernon was best,George Johnson Jersey increasing in opposition to in which person. Enjoying Julio Jones can be a taller buy proper, a lesser amount of any newbie. The fact this individual surely could hold within for your video game can be a testament to be able to just how excellent “VHIII” may be.

Mike Jones features a whole lot being anxious about. His / her security will be excellent and definately will simply progress.

This write-up at first came out about

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени