Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Rookie James Warner tossed directly into center associated with 49ers defense

SANTA CLARA, Calif. (AP) — James Warner is not becoming provided time for you to relieve in to their NATIONAL FOOTBALL LEAGUE profession.

The first year for that Bay area 49ers is actually planned to begin within their debut upon Weekend within Mn in a fairly brand new placement associated with center linebacker with the duties that include phoning the actual protective indicators.

I’m really fired up, becoming this is my personal begin, inch Warner stated. I am simply attempting to ensure I am because ready as you possibly can proceeding in to which online game upon Weekend. I am simply likely to perform exactly what I actually do, that is golf ball away as well as help to make performs and become the best choice available since the Paul. „

The Niners drawn up Warner within the 3rd circular from BYU simply due to their capability to safeguard restricted finishes, Deion Sanders Jersey operating shells as well as position receivers within the moving online game being an outdoors linebacker.

But Warner offers invested the majority of their period inside for that 49ers and it is filling up the actual emptiness developed by the actual two-game suspension which has sidelined Reuben Promote.

Now rather than becoming measured onto showcase their protection abilities within room, Warner will have to undertake a lot larger unpleasant linemen within the operate online game with regard to Bay area.

I seem like it is type of my personal organic placement, you can state, inch Warner stated. Certainly, WE did not perform lots of which within university. However simply becoming available, Personally i think such as basically was not because organic, https://www.49ersteamonline.com/ronnie-lott-jersey-c-46/ WE most likely would not end up being performing in addition to I’m — as well as becoming within the placement I am within. „

Playing center linebacker includes plenty of obligation because Warner would be the guy relaying the actual protective phone calls through planner Robert Saleh in order to all of those other protection.

It’s an activity he or she embraces which their instructors really feel he’s a lot more than ready to manage.

He had been among, otherwise the actual wisest selection interviews I have ever endured individually in the mix for any linebacker, inch Saleh stated. He is selected this upward nicely. He is obtained excellent order from it. He is obtained quite a distance to visit. WE do not wish to overhead him or her very however, however he is the first year, Ronnie Lott Jersey he will possess their highs as well as valleys, however we now have excellent self-confidence within him or her. „

Warner stated he or she in no way doubted he or she had been bodily sufficient in order to perform within the container as well as stated the majority of the critics that stated he or she could not simply had not observed him or her get it done. Saleh acknowledged San Francisco’s scouts with regard to discovering performs through Older Dish 7 days along with other video games which demonstrated which Warner had been prepared to defend myself against the actual get in touch with he may suffer from in the center of the actual NATIONAL FOOTBALL LEAGUE protection.

Saleh stated which turned up once again within the preseason as well as he’s absolutely no queries regarding Warner’s physicality as well as capability to deal with.

The larger problem this particular 7 days may arrive in working with Minnesota’s criminal offense which depends seriously upon run-pass choices which make existence hard upon linebackers and it has celebrity operating back again Dalvin Prepare wholesome once again following final year’s season-ending leg damage.

Warner stated he’s analyzed movie associated with Prepare through this past year as well as Eagles video games through this past year to get a feeling associated with what type of criminal offense brand new planner Steve DeFilippo operates. He or she especially viewed exactly how Philadelphia performed towards Atl and also the Chargers final period because individuals groups operate an identical protective plan in order to San Francisco’s.

Dealing using the RPOs how the Niners tend to be looking forward to is going to be crucial for their achievement.

It places tension about the protection in general if you are not really ready for this, inch Warner stated. Jerry Rice Jersey Therefore this is exactly why we are type of producing a few changes to ensure we are not really obtaining strike using places exactly where we are not really guarded. „

NOTES: POUND Malcolm Cruz (hamstring) is actually uncertain. POUND Dekoda Watson hurt their hamstring used and can skip the overall game. CAPITAL T Erik Magnuson (hamstring) can also be away Weekend.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени