Истина, Дух и Бог са едно.
Въплътената Истина е осъзнат и чист живот.
Домът на Човека е Мъдрост,
тъй като в нея се постига и радост, и покой и сила.
Дух, душа и тяло са трите храма на битието. Първият е храм на истината, вторият – на любовта, третият – на хармонията. Във всичките три храма се венчаят мъжът и жената.
Животът на Човека е градина, плодовете от която трябва да радват и да наситят мнозина.
Воля, Любов и Жертва.
Чрез тях се извършва всяко благо.
Изборът между доброто и злото става във всеки миг на живота.
Истинската свобода е да желаеш само благо и да действаш само в съответствие със съвестта.
Победата на Човека е в Духа,
покоряващ битието.
Мислите, чувствата и делата са семена. Божието правосъдие е в това да се събере реколта от всяко семе.
Чистото слово се ражда в мълчание
и съединява Човека с вечността.
Блажени са тези, които са на път, защото те са се приближили към вратите на Царството Небесно.
Силата се спуска свише, за да поведе Човека нагоре.
В смирение се постига пълнотата на силата.
Страданието е Учител по пътя. Венец на пътя е състраданието. Великото изкуство да живееш се състои в това да споделяш болките и тегобите на ближните, без да споделяш техните пороци.
Три неща са неизбежни: раждането, животът и смъртта. Да ги обикнеш, значи да постигнеш безсмъртие.
Чашата на Господ е Хармония. Към нея нищо не може да се добави и от нея нищо не може да се отнеме. Отпийте от сребърната чаша на хармонията на изгрев, предайте я на жадния и в часа на залеза тя ще се върне при вас пълна.
Не съществува зло, освен това,
което се ражда в душата на Човека.
Душата, сраснала се с тялото,
ражда всички змии.
Упованието в Създателя и осъзнаването на своята божествена природа са две несъкрушими опори за душата.
Йерархията на Синовете Божии е единна на небесата и на Земята.
Изпълнете завета на единството.
Царството Божие ще пребъде в единството на расите, в братството на душите и възкресението на правдата на Синовете Божии.
Молитва на Единството:
Възобновени от пречистващата жажда,
пред извора на Светия Огън Твой се прекланяме.
Със Своя Дух спаси ни, Господи!
Човекът, блуждаещ в съмнения, се отклонява
от пътя подобно на стрела, летяща в гъста гора.
Постигащият истината в чистота и мълчание,
ще стане сол за новата земя и огън за новото небе.
С Вяра, Знание и Любов
да се приготвим за въплъщение
на Единното Учение.
ФОНДАЦИЯ "ДА БЪДЕШ"

Да любиш живота и да служиш на живота,
неуморно разпространявайки светлината,
състраданието и хармонията навсякъде,
където това е възможно – това означава ДА БЪДЕШ.

Зор Алеф

Rookie Paxton Lynch contends they can acquire Broncos’ commencing QB job

ENGLEWOOD, Colo. — Rookie Paxton Lynch contends this individual must not be mentioned right out of the Denver colorado Broncos’ quarterback opposition.

The first-round set up select which branded the particular playbook any thesaurus any time this individual initial found its way to Denver colorado this kind of early spring commences education get away Thursday night searching for with Indicate Sanchez and also Trevor Siemian around the degree graph and or chart.

The Very Pan champs are usually having quarterback auditions right after shedding Peyton Manning to be able to old age and also Brock Osweiler to be able to totally free organization inside the consequences of these 24-10 make an impression on Carolina inside the Very Pan.

GM David Elway purchased Sanchez from your Eagles in the business and also transferred upwards inside the set up to choose Lynch. The sole holdover coming from a year ago will be second-year expert Siemian,Justin Simmons Jersey who’s just one single AMERICAN FOOTBAL breeze about his / her continue yet has been doing this method the particular best.

When the particular Broncos twisted upwards their particular offseason system previous calendar month, mentor Whilst gary Kubiak mentioned Sanchez and also Siemian have been neck-and-neck for your commencing career right after distancing by themselves coming from Lynch, the particular 26th total set up select regarding Memphis.

Lynch, that is emphasizing his / her hard work, contends they can make-up in which soil on the subsequent weeks.Steve Atwater Jersey

“I absolutely consider We have a way to far better me personally and also set me personally upwards inside the place to be able to enjoy straight away or perhaps prior to I needed considered, ” Lynch mentioned Thursday.

“I realized Indicate and also Trevor have been planning to become before myself because of the knowledge — Trevor along with his knowledge inside the crime and also Indicate along with his knowledge inside the little league — and myself like a newbie. ”

Lynch mentioned this individual predicted to stay this kind of place since this individual changes from your no-huddle, distributed crime this individual managed with Memphis.

“This will be initially in which We have noticed any playbook that way, therefore i realized that would definitely become challenging and also MY PARTNER AND I realized MY PARTNER AND I would definitely become powering,Darian Stewart Jersey ” this individual mentioned. “The largest factor for me personally is merely keeping self-confident inside me personally, retain my own brain upwards, retain driving by means of and also retain mincing. It is going to arrive at an individual at some point.

“From any opposition viewpoint, you are not merely planning to point out,Cody Latimer Jersey `Yeah, I am going to acquire the trunk couch. i It really is my own career being a newbie to be able to press people fellas which can be before myself nonetheless I could. ”

Lynch and also other newbie school noted to be able to get away Friday. The particular veterans, which includes Sanchez, any six-year seasoned,Kayvon Webster Jersey and also Siemian record Friday with all the initial full-squad exercise Thursday night.

Lynch mentioned acquiring every one of the photos days gone by a couple of nights has been challenging from your health and fitness viewpoint yet “mentally acquiring people representatives is absolutely crucial. ”

All a few QBs minimize quick their particular summer season getaways to get ready by themselves regarding just what Kubiak provides mentioned is a high-pressure analyze to ascertain his / her basic if the Broncos commence security of these subject contrary to the Panthers about September. 8 inside Denver colorado.

.

BUSINESS.bg
Уеб дизайн - tankoo
© 2012 Фондация "Да бъдеш" - всички права запазени